zaprawy opis

 

Parametry techniczne

Cecha/Parametr

Opis

Klasy zapraw

M1 do M20

Czas stosowania

Do 36 godzin

Wytrzymałość

Od 1 MPa do 20 MPa

Skład

Cement, piasek zwykły, domieszki, woda

Przepuszczalność pary wodnej

15/35 – wartość tabelaryczna

Reakcja na ogień

A1