TURBO CEM I 52,5 R opis

 

Parametry techniczne

Parametry fizyko-chemiczno-mechaniczne produktu (wartości średnie)*

Produkowanego w cementowni Małogoszcz

Powierzchnia właściwa wg Blaine’a

5215 cm²/g

Początek czasu wiązania

193 min

Koniec czasu wiązania

253 min

Wytrzymałość na ściskanie po 2 dniach, badana zgodnie z PN-EN 196-1

41,1 MPa

Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach, badana zgodnie z PN-EN 196-1

63,9 MPa

Gęstość właściwa

3,14 g/cm³

Wodożądność

33,20%

Zawartość siarczanów (jako SO3)

3,31%

Zawartość chlorków (jako Cl-)

0,042%

Zawartość alkaliów (eq Na2O)

0,86%

 

*Podane wartości są wartościami średnimi. Wartości te nie są gwarantowane przez producenta, nie stanowią oferty w rozumieniu
przepisów kodeksu cywilnego i nie mogą stanowić podstaw do jakichkolwiek roszczeń.