Tabela - ProAsh

 

Parametry techniczne

 

Wymagania PN-EN 450-1:2012

Średnie wartości

Wygląd

-

Proszek szary lub ciemnoszary

Straty prażenia

< 5% (kat. A)

4,5%

Cl-

≤0,1%

0,1%

SO3

≤3%

0,25%

CaO wolny

≤2,5%

0,11%

CaO reaktywny

≤10%

1,8%

Stałość objętości

<10 mm

1 mm

Miałkość

Kat. N ≤40%

30%

Wskaźnik aktywności pucolanowej

Po 28 dniach ≥75%

Po 90 dniach ≥ 85%

80%

88%

Gęstość ziaren

±200 kg/m2

2050 kg/m3

Początek czasu wiązania w stosunku do cementu wzorcowego (Cement wzorcowy CEM I 42,5 R)

≤250+250 min
dwukrotny czas wiązania cementu wzorcowego

285 min

*Podane wartości są wartościami średnimi. Wartości te nie są gwarantowane przez producenta, nie stanowią oferty
w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego i nie mogą stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń.