Tabela - Popiół lotny

 

Parametry techniczne

Strata prażenia

Kategoria A

Miałkość

Kategoria N

* Podane wartości nie są gwarantowane przez producenta, nie stanowią oferty
w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego i nie mogą stanowić podstaw do jakichkolwiek roszczeń.