Tabela - Mączka wapienna

 

Parametry techniczne

Uziarnienie < 0,075 mm

min. 80%

Uziarnienie < 0,180 mm

100%

Wilgotność

≤ 0,3%

Zawartość CaCo3

93%

Fe2O3

0,4%

MgO

0,7%

SiO2 * części nierozpuszczalne

3