specjal opis

 

Parametry techniczne

Parametry fizyko-chemiczno-mechaniczne produktu (wartości średnie)*

Produkowanego w cementowni Kujawy

Produkowanego w cementowni Małogoszcz

Powierzchnia właściwa wg Blaine’a

3484 cm²/g

3307cm²/g

Początek czasu wiązania

174 min

216 min

Koniec czasu wiązania

240 min

291 min

Wytrzymałość na ściskanie po 2 dniach, badana zgodnie z PN-EN 196-1

28,8 MPa

26,7 MPa

Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach, badana zgodnie z PN-EN 196-1

58,8 MPa

55,7MPa

Gęstość właściwa

3,15 g/cm³

3,10 g/cm³

Wodożądność

27,90%

27,70%

Zawartość siarczanów (jako SO3)

3,22%

3,23%

Zawartość chlorków (jako Cl-)

0,066%

0,051%

Zawartość alkaliów (eq Na2O)

0,15%

0,83%

*Podane wartości nie są gwarantowane przez producenta, nie stanowią oferty w rozumieniu 
przepisów kodeksu cywilnego i nie mogą stanowić podstaw do jakichkolwiek roszczeń.