piaskowiec opis

 

Parametry techniczne

Parametry piaskowca Lafarge:

Nasiąkliwość, WA24

0/4 - WA244 (wg PN-EN 1097-6)

4/31 - WA244 (wg PN-EN 1097-6)

Wskaźnik kształtu, SI

SI40 (wg PN-EN 933-4)

Wskaźnik płaskości, FI

Fl35 (wg PN-EN 933-3)

Zawartość pyłów, f%

f12 (wg PN-EN 933-8)

Zawartość siarki całkowitej, S

S1 (wg PN-EN 1744-1+A1:2013-05)

Właściwości określone dla fakcji 0/31 mm
*Podane wartości są wartościami średnimi. Wartości te nie są gwarantowane przez producenta,
nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego i nie mogą stanowić podstaw do jakichkolwiek roszczeń.