MONOLIT 42,5 CEM III/A 42,5 N – LH/HSR/NA opis

 

Parametry techniczne

Parametry fizyko-chemiczno-mechaniczne produktu (wartości średnie)*

Produkowanego w cementowni Małogoszcz

Powierzchnia właściwa wg Blaine’a

4547 cm2/g

Początek czasu wiązania

240 min

Koniec czasu wiązania

323 min

Wytrzymałość na ściskanie po 2 dniach, badana zgodnie z PN-EN 196-1

14,0 MPa

Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach, badana zgodnie z PN-EN 196-1

52,3 MPa

Gęstość właściwa

2,97 g/cm3

Wodożądność

29,20%

Zawartość siarczanów (jako SO3)

2,51%

Zawartość chlorków (jako Cl-)

0,071%

Zawartość alkaliów (eq Na2O)

0,78%

Odporność na siarczany

0,11%

Ciepło hydratacji

234,5J/g*          Podane wartości są wartościami średnimi. Wartości te nie są gwarantowane przez producenta,
nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego i nie mogą stanowić podstaw do jakichkolwiek roszczeń.