Mączka wapienna dla infrastruktury opis

 

Parametry techniczne

 

Parametry wypełniacza wapiennego Lafarge:

Zawartość węglanu wapnia, CaCO3

CC90 (wg PN-EN 196-2:2013-11)

Rozpuszczalność w wodzie, WS

WS10 (wg PN-EN 1744-1+A1:2013-05)

Zawartość wody,%

<1 (wg PN-EN 1097-5:2008)

Przyrost temp. mięknienia

RαB8/16 (wg PN-EN 13179-1:2013-10)

Błękit metylowy, MBF

MBF10 (wg PN-EN 933-9+A1:2013-07)