Gruntar 32,5 - tabela

 

Parametry techniczne

Właściwości fizyko-chemiczne produktu (wartości średnie)

Wytwarzanego w Lafarge Cement S.A.

Wymagania normowe wg PN-EN 13282-1

Początek czasu wiązania [min]

> 140

≥ 90

Wytrzymałość na ściskanie po 7 dniach [MPa]

> 16,0

≥ 16,0

Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach [MPa]

≥ 32,5, ≤ 52,5

≥ 32,5, ≤ 52,5

Skład [%]

na żądanie klienta

na żądanie klienta

Zawartość siarczanów wyrażona jako SO3 [%]

≤ 3,1

≤ 4

Stopień zmielenia masa pozostałości na sicie 90 µm [%]

< 5

≤ 15

Stałość objętości (rozszerzalność) [mm]

< 10

≤ 10