granodioryt opis

 

Parametry techniczne

Parametry granodiorytu Lafarge:

Nasiąkliwość, WA24

WA242 (wg PN-EN 1097-6)

Wskaźnik kształtu, SI

SI15 (wg PN-EN 933-4)

Wskaźnik płaskości, FI

Fl15 (wg PN-EN 933-3)

Mrozoodporność, F%

F2 (wg PN-EN 1367-1)

Mrozoodporność w soli, FNaCl%

FNaCl7 (wg PN-EN 1367-6)

Odporność na rozdrabnianie, LA

LA25 (wg PN-EN 1097-2)

   Właściwości określone dla fakcji 8/11,2

*Podane wartości są wartościami średnimi. Wartości te nie są gwarantowane przez producenta, nie stanowią oferty w rozumieniu
przepisów kodeksu cywilnego i nie mogą stanowić podstaw do jakichkolwiek roszczeń.