ekspert opis

 

Parametry techniczne

Parametry fizyko-chemiczno-mechaniczne produktu (wartości średnie)*

Produkowanego w cementowni Kujawy

Produkowanego w cementowni Małogoszcz

Powierzchnia właściwa wg Blaine’a

5003 cm2/g

4713 cm2/g

Początek czasu wiązania

206 min

253 min

Koniec czasu wiązania

295 min

354 min

Wytrzymałość na ściskanie po 2 dniach, badana zgodnie z PN-EN 196-1

26,0 MPa

25,8 MPa

Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach, badana zgodnie z PN-EN 196-1

50,4 MPa

55,97 MPa

Gęstość właściwa

2,82 g/cm3

2,82 g/cm3

Wodożądność

27,70%

27,70%

Zawartość siarczanów (jako SO3)

2,53%

2,87%

Zawartość chlorków (jako Cl-)

0,059%

0,068%

Zawartość alkaliów (eq Na2O)

1,06%

1,31%

* Podane wartości nie są gwarantowane przez producenta, nie stanowią oferty
w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego i nie mogą stanowić podstaw do jakichkolwiek roszczeń.