DYN AMIK CEM II/A-M (S-LL) 52,5 N opis

 

Parametry techniczne

Parametry fizyko-chemiczno-mechaniczne produktu (wartości średnie)*

Produkowanego w cementowni Kujawy

Produkowanego w cementowni Małogoszcz

Powierzchnia właściwa wg Blaine’a

4891 cm2/g

5262 cm2/g

Początek czasu wiązania

173 min

206 min

Koniec czasu wiązania

225 min

274 min

Wytrzymałość na ściskanie po 2 dniach, badana zgodnie z PN-EN 196-1

32,1 MPa

33,4 MPa

Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach, badana zgodnie z PN-EN 196-1

60,0 MPa

59,7 MPa

Gęstość właściwa

3,10 g/cm3

3,04 g/cm3

Wodożądność

30,10%

29,90%

Zawartość siarczanów (jako SO3)

3,31%

3,21%

Zawartość chlorków (jako Cl-)

0,063%

0,076%

Zawartość alkaliów (eq Na2O)

0,53%

0,84%

*Podane wartości są wartościami średnimi. Wartości te nie są gwarantowane przez producenta, nie stanowią oferty w rozumieniu 
przepisów kodeksu cywilnego i nie mogą stanowić podstaw do jakichkolwiek roszczeń.