Cement Standard standardowy opis

 

Parametry techniczne

Parametry fizyko-chemiczno-mechaniczne produktu (wartości średnie)*

Produkowanego w cementowni Kujawy

Produkowanego w cementowni Małogoszcz

Powierzchnia właściwa wg Blaine’a

5182 cm2/g

4487 cm2/g

Początek czasu wiązania

156 min

228 min

Koniec czasu wiązania

198 min

295 min

Wytrzymałość na ściskanie po 2 dniach, badana zgodnie z PN-EN 196-1

19,7 MPa

17,5 MPa

Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach, badana zgodnie z PN-EN 196-1

40,2 MPa

42,0 MPa

Gęstość właściwa

2,94 g/cm3

2,91 g/cm3

Wodożądność

25,10%

26,50%

Zawartość siarczanów (jako SO3)

2,39%

2,83%

Zawartość chlorków (jako Cl-)

0,066%

0,063%

Zawartość alkaliów (eq Na2O)

0,72% 0,96%
*Podane wartości nie są gwarantowane przez producenta, nie stanowią oferty w rozumieniu 
przepisów kodeksu cywilnego i nie mogą stanowić podstaw do jakichkolwiek roszczeń.