Cement Specjal - zastosowanie

 

Zastosowanie

  • betony wymagające wysokiej wytrzymałości wczesnej
  • betony wymagające wysokich wytrzymałości końcowych klas C16/20 - C45/55
  • betony i zaprawy stosowane na zewnątrz budynków (schody, tarasy, ogrodzenia, place parkingowe,
    podjazdy, chodniki) – narażonych na szkodliwe działanie czynników atmosferycznych
  • betony na fundamenty oraz konstrukcje (stropy, wieńce, belki, nadproża
  • wykonywanie posadzek i silnie obciążonych ciągów komunikacyjnych
  • wytwarzanie betonów natryskowych