CEMENT PORTLANDZKI POPIOŁOWY CEM II/A-V 42,5 R opis

 

Parametry techniczne

Parametry fizyko-chemiczno-mechaniczne produktu (wartości średnie)*

Produkowanego w cementowni Kujawy

Produkowanego w cementowni Małogoszcz

Powierzchnia właściwa wg Blaine’a

4283 cm2/g

3602 cm2/g

Początek czasu wiązania

175 min

245 min

Koniec czasu wiązania

241 min

329 min

Wytrzymałość na ściskanie po 2 dniach, badana zgodnie z PN-EN 196-1

27,4 MPa

26,4 MPa

Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach, badana zgodnie z PN-EN 196-1

54,0 MPa

56,9 MPa

Gęstość właściwa

2,96 g/cm3

2,97 g/cm3

Wodożądność

25,60%

29,10%

Zawartość siarczanów (jako SO3)

2,58%

2,90%

Zawartość chlorków (jako Cl-)

0,063%

0,069%

Zawartość alkaliów (eq Na2O)

0,84%

1,15%

*Podane wartości są wartościami średnimi. Wartości te nie są gwarantowane przez producenta, nie stanowią oferty w rozumieniu 
przepisów kodeksu cywilnego i nie mogą stanowić podstaw do jakichkolwiek roszczeń.