CEM III/A 42,5 N - LH/HSR/NA - zastosowanie

 

Zastosowanie

  • Do wytwarzania betonów i zapraw zgodnych z PN-EN 206-1, w tym także narażonych na agresję chemiczną (m.in. do wykonywania posadzek w budynkach inwentarskich, płyt obornikowych, przewodów kominowych, ścianek oporowych).
  • Do wytwarzania betonów do konstrukcji i elementów monolitycznych.
  • Do wytwarzania betonów do konstrukcji hydrotechnicznych (np. zapór wodnych) i morskich (np. nabrzeży) oraz obiektów budownictwa ekologicznego (np. oczyszczalni ścieków, składowisk odpadów i ekranów przeciwfiltracyjnych).
  • Do wytwarzania betonów na budowle podziemne (np. przepusty, tunele).
  • Do wytwarzania betonów na posadzki.
  • Do wytwarzania betonów architektonicznych.