CEM II/B-V 42,5 N - zastosowanie

 

Zastosowanie

  • Do wytwarzania betonów zgodnych z PN-EN 206-1 w klasach wytrzymałości od C16/20 do C40/50.
  • Do wytwarzania betonu na fundamenty i konstrukcje nośne, przy których wykonaniu wymagana jest wysoka wytrzymałość wczesna.
  • Do stabilizacji gruntów i wytwarzania betonów na podbudowy dróg.
  • Do wytwarzania betonów komórkowych oraz betonów lekkich kruszywowych.
  • Do produkcji prefabrykatów infrastruktury kanalizacyjnej, np. rur ściekowych czy studni.
  • Do wytwarzania betonów i prefabrykatów wykorzystywanych w budownictwie hydrotechnicznym.
  • Do wykonywania posadzek betonowych.