CEM II/B-V 32,5 R portlandzki opis

 

Parametry techniczne

Parametry fizyko-chemiczno-mechaniczne produktu (wartości średnie)*

Produkowanego w cementowni Kujawy

Produkowanego w cementowni Małogoszcz

Powierzchnia właściwa wg Blaine’a

4237 cm2/g

3599 cm2/g

Początek czasu wiązania

243 min

278 min

Koniec czasu wiązania

346 min

394min

Wytrzymałość na ściskanie po 2 dniach, badana zgodnie z PN-EN 196-1

20,3 MPa

18,4 MPa

Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach, badana zgodnie z PN-EN 196-1

45,7 MPa

48,4 MPa

Gęstość właściwa

2,83g/cm3

2,84g/cm3

Wodożądność

25,90%

29,10%

Zawartość siarczanów (jako SO3)

2,28%

2,76%

Zawartość chlorków (jako Cl-)

0,060%

0,068%

Zawartość alkaliów (eq Na2O)

1,09%

1,34%

*Podane wartości są wartościami średnimi. Wartości te nie są gwarantowane przez producenta, nie stanowią oferty w rozumieniu 
przepisów kodeksu cywilnego i nie mogą stanowić podstaw do jakichkolwiek roszczeń.