CEM II/B-L 32,5 R - tabela

 

Parametry techniczne

Parametry fizyko-chemiczno-mechaniczne produktu (wartości średnie)*

Produkowanego w cementowni Kujawy

Powierzchnia właściwa wg Blaine’a

5013 cm2/g

Początek czasu wiązania

157 min

Koniec czasu wiązania

201 min

Wytrzymałość na ściskanie po 2 dniach, badana zgodnie z PN-EN 196-1

19,1 MPa

Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach, badana zgodnie z PN-EN 196-1

38,7 MPa

Gęstość właściwa

3,01 g/cm3

Wodożądność

26,70%

Zawartość siarczanów (jako SO3)

2,59%

Zawartość chlorków (jako Cl-)

0,052%

Zawartość alkaliów (eq Na2O)

0,50%

 

*Podane wartości są wartościami średnimi. Wartości te nie są gwarantowane przez producenta, nie stanowią oferty w rozumieniu
przepisów kodeksu cywilnego i nie mogą stanowić podstaw do jakichkolwiek roszczeń.