CEM II/A-V 42,5 R - zastosowanie

 

Zastosowanie

  • Do wytwarzania betonów na fundamenty i elementy konstrukcyjne budowli, elementy monolityczne oraz elementy prefabrykowane, przy wykonaniu których wymagana jest wysoka wytrzymałość wczesna, a proces dojrzewania zachodzi w warunkach naturalnych, w podwyższonej lub obniżonej temperaturze.
  • Do wytwarzania betonów komórkowych, lekkich kruszywowych oraz elementów prefabrykowanych wykonanych z tych betonów.
  • Do produkcji prefabrykowanych elementów infrastruktury kanalizacyjnej, np. rur kanalizacyjnych, studni, kręgów.
  • Do produkcji prefabrykatów wibroprasowanych, np. betonowej kostki brukowej.