CEM II/A-V 42,5 R - zastosowanie

 

Cement do produkcji betonu towarowego i prefabrykowanych elementów konstrukcyjnych o podwyższonych parametrach. CEM II/A-V 42,5 R to cement portlandzki popiołowy klasy wytrzymałości 42,5 R o składzie zgodnym z wymaganiami normy PN-EN 197-1.

Cechy produktu:

 • znaczna dynamika narastania wytrzymałości na początku jak i w dłuższym okresie dojrzewania
 • umiarkowane ciepło hydratacji
 • ograniczony skurcz
 • zawartość w składzie dodatku mineralnego
 • korzystna struktura ziarnistości

Zastosowanie:

 • wytwarzanie betonów zgodnych z PN-EN 206 (rekomendowane klasy wytrzymałości od C16/20 do C40/50)
 • wytwarzanie betonów na elementy konstrukcyjne budowli oraz betonów kontraktorowych, przy wykonaniu których wymagana jest wysoka wytrzymałość wczesna, a proces dojrzewania zachodzi w warunkach naturalnych, w podwyższonej lub obniżonej temperaturze
 • wytwarzanie betonu komórkowego
 • produkcja prefabrykowanych elementów infrastruktury kanalizacyjnej, np. rur kanalizacyjnych, studni, kręgów
 • wytwarzanie betonów posadzkowych i samozagęszczalnych
 • produkcja prefabrykatów wibroprasowanych, np. betonowej kostki brukowej
 • wytwarzanie betonów o podwyższonej odporności na agresję chemiczną