CEM II/A-M (S-LL) 52,5 N - zastosowanie

 

Zastosowanie

  • Do produkcji sprężanych prefabrykatów wielkogabarytowych, dojrzewających w warunkach naturalnych oraz w podwyższonej lub obniżonej temperaturze.
  • Do wytwarzania betonów o wysokiej wytrzymałości wczesnej do produkcji prefabrykowanych elementów konstrukcji mostowych.
  • Do produkcji drobnowymiarowych prefabrykatów wibrowanych i wibroprasowanych, np. kostki brukowej (warstwa wierzchnia i konstrukcyjna), płyt ażurowych, obrzeży i krawężników.
  • Do wytwarzania betonów samozagęszczalnych SCC i betonów wysokowartościowych BWW.
  • Do wytwarzania betonu komórkowego.
  • Do produkcji dachówki cementowej.