CEM I 52,5 R - zastosowanie

 

Zastosowanie

  • Produkcja betonu towarowego klas C35/45 i wyższych,
  • Produkcja betonów o wysokiej trwałości i wytrzymałości BWW,
  • Produkcja betonów o wymaganej wysokiej wytrzymałości wczesnej,
  • Produkcja cienkościennych elementów prefabrykowanych,
  • Produkcja prefabrykatów wielkowymiarowych,
  • Produkcja specjalistycznych suchych mieszanek,
  • Betonowanie w warunkach zimowych,
  • Wykonywanie robót z użyciem szalunków ślizgowych, szczególnie przy wznoszeniu wysokich konstrukcji,
  • Konstrukcje i elementy prefabrykowane dojrzewające w warunkach naturalnych, podwyższonej temperatury i obniżonej temperatury,
  • Konstrukcje i elementy sprężone dojrzewające w warunkach naturalnych i poddawane niskociśnieniowej obróbce cieplnej.