CEM I 52,5 N - SR 3/NA - zastosowanie

 

Zastosowanie

  • do wytwarzania betonów mostowych klasy B45 i wyższej,
  • do wykonywania nawierzchni drogowych i lotniskowych o podwyższonych parametrach wytrzymałościowych,
  • do wykonywania obiektów hydrotechnicznych, infrastrukturalnych oraz budownictwa ekologicznego (np. składowisk odpadów czy oczyszczalni ścieków),
  • do wykonywania konstrukcji budowli, prefabrykatów żelbetowych i sprężonych narażonych na działanie środowisk agresywnych (takich jak woda morska, ścieki komunalne i przemysłowe czy wody podziemne).