CEM I 52,5 N - SR 3/NA opis

 

Parametry techniczne

Parametry fizyko-chemiczno-mechaniczne produktu (wartości średnie)*

Produkowanego w cementowni Kujawy

Powierzchnia właściwa wg Blaine’a

4216 cm²/g

Początek czasu wiązania

249 min

Koniec czasu wiązania

320 min

Wytrzymałość na ściskanie po 2 dniach, badana zgodnie z PN-EN 196-1

30,6 Mpa

Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach, badana zgodnie z PN-EN 196-1

60,9 MPa

Gęstość właściwa

3,23 g/cm³

Wodożądność

29,80%

Zawartość siarczanów (jako SO3)

2,66%

Zawartość chlorków (jako Cl-)

0,060%

Zawartość alkaliów (eq Na2O)

0,14%

Zawartość Al2O3

3,91%

Zawartość C3A

1,57%

Zawartość C4AF + 2C3A

18,7%

Zawartość C3S

48,1%

*Podane wartości są wartościami średnimi. Wartości te nie są gwarantowane przez producenta, nie stanowią oferty w rozumieniu 
przepisów kodeksu cywilnego i nie mogą stanowić podstaw do jakichkolwiek roszczeń.