CEM I 42,5 N - SR 3/NA - zastosownaie

 

Zastosowanie

  • do konstrukcji mostowych,
  • do nawierzchni drogowych i lotniskowych,
  • do obiektów hydrotechnicznych, przemysłowych oraz budownictwa ekologicznego (np. składowisk odpadów czy oczyszczalni ścieków),
  • do konstrukcji budowli, prefabrykatów żelbetowych i sprężonych narażonych na działanie środowisk agresywnych,
  • do posadzek w budowlach inwentarskich bezpośrednio związanych z hodowlą zwierząt.