CEM I 42,5 N – SR 3/NA opis

 

Parametry techniczne

Parametry fizyko-chemiczno-mechaniczne produktu (wartości średnie)*

Produkowanego w cementowni Kujawy

Powierzchnia właściwa wg Blaine’a

3140 cm²/g

Początek czasu wiązania

253 min

Koniec czasu wiązania

330 min

Wytrzymałość na ściskanie po 2 dniach, badana zgodnie z PN-EN 196-1

 22,0 MPa

Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach, badana zgodnie z PN-EN 196-1

51,0 MPa

Gęstość właściwa

3,23g/cm³

Wodożądność

27,30%

Zawartość siarczanów (jako SO3)

2,55%

Zawartość chlorków (jako Cl-)

0,059%

Zawartość alkaliów (eq Na2O)

0,14%

Zawartość Al2O3

3,83%

Zawartość C3A

1,43%

Zawartość C4AF + 2C3A

18,6%

Zawartość C3S

52,9%

*Podane wartości są wartościami średnimi. Wartości te nie są gwarantowane przez producenta, nie stanowią oferty w rozumieniu 
przepisów kodeksu cywilnego i nie mogą stanowić podstaw do jakichkolwiek roszczeń.