beton posadzkowy opis

 

Parametry techniczne

Konsystencja na budowie mierzona opadem stożka

S2-S5

Gęstość mieszanki betonowej

Ok. 2400 kg/m³

Zawartość powietrza (w przypadku betonu nienapowietrzonego)

˂ 2%

Maksymalny czas zachowania urabialności

90 min. (jeśli nie określono inaczej)

Klasa wytrzymałości na ściskanie

Od C20/25