Beton „mostowy” opis

 

Parametry techniczne

1.Wytrzymałość na ściskanie betonu C25/30, C30/37, C35/45, C40/50, C45/55, C50/60, C55/67, C60/75, C70/85 i wyższe.

2.Nasiąkliwość betonu – 5% badana metodą badawczą wg PN-88/B-06250 Beton zwykły

3.Mrozoodporność  F150 – F300 badana metodą badawczą wg PN-88/B-06250 Beton zwykły

4.Wodoszczelność od W8 do W12 – badana metodą badawczą wg PN-88/B-06250 Beton zwykły

5.Penetracja wody pod ciśnieniem – max 50 mm

6.Odporność na środki odladzające w klasie FT1 FT2

7.Niski skurcz

8.Klasy ekspozycji XC4, XD1 – XD3;  XF1- XF4; XA1-XA3