beton ciężki opis

 

Parametry techniczne

Parametr

Wartość

Konsystencja na budowie mierzona opadem stożka

S3 - S4

Gęstość mieszanki betonowej

Ok. 3400 kg/m3

Maksymalny czas zachowania urabialności

90 min. (jeśli nie określono inaczej)

Wytrzymałość na ściskanie

C25/30 lub C30/37

Gęstość w stanie suchym

≥ 3200 kg/m3

Nasiąkliwość

≤ 5%