Artevia opis

 

Parametry techniczne

Parametr

Wartość

Klasa wytrzymałości na ściskanie wg PN-EN-206-1

Min. C30/37

Konsystencja świeżej mieszanki

S3

Klasy ekspozycji

W zależności od wymagań (standardowo XC4, XF3, XA1)

Rozwój wytrzymałości

Umiarkowany

Maksymalne uziarnienie

8 mm lub 16 mm

Klasa zawartości chlorków

Cl 0,20

Gęstość

2300±100 kg/m³

Stopień wodoszczelności wg PN-88/B-06250

W8

Maksymalna wysokość zrzucania

50 cm

Czas urabialności (od momentu załadunku w zakładzie produkcyjnym)

2 godziny

Możliwość chodzenia po powierzchni

Po min. 1-3 dniach (w zależności od temperatury)

Możliwość pełnego obciążenia

Po upływie 28 dni