dokumenty do pobrania - CEM II/B-L 32,5 R

 

Dokumenty do pobrania

  • Karta produktowa CEM II/B-L 32,5 R (pdf, 1.09 MB)
  • Karta charakterystyki dla cementu (pdf, 428.2 KB)
  • Deklaracja właściwości użytkowych CEM II B-L 32,5 R (pdf, 61.84 KB)
  • Ogólne warunki sprzedaży i dostawy wyrobów Lafarge Cement SA (pdf, 883.62 KB)
  • General terms of sale Lafarge Cement SA (pdf, 883.01 KB)
  • Certyfikat stałości właściwości użytkowych dla cementowni Kujawy CEM II B-L 32,5 R (pdf, 60.11 KB)
  • Certyfikat ISO 14001 dla cementowni Kujawy (pdf, 335.42 KB)
  • Certyfikat główny ISO 9001 (pdf, 4.11 MB)
  • CEM II B-L 32,5 R Świadectwo jakości wewnętrznej kontroli Cementowni Kujawy (pdf, 54.69 KB)