dokumenty do pobrania - CEM II/B-L 32,5 R

 

Dokumenty do pobrania

  • Karta produktowa Cement Budowlany (pdf, 2.15 MB)
  • Karta charakterystyki dla cementu (pdf, 1.4 MB)
  • Deklaracja właściwości użytkowych CEM IV/B (V) 32,5N (pdf, 52.71 KB)
  • Ogólne warunki sprzedaży i dostawy wyrobów Lafarge Cement SA (pdf, 883.62 KB)
  • General terms of sale Lafarge Cement SA (pdf, 883.01 KB)
  • Certyfikat stałości właściwości użytkowych dla cementowni Małogoszcz CEM IVB(V) 32,5N (pdf, 430.2 KB)
  • Certyfikat główny ISO 9001 (pdf, 4.11 MB)
  • Certyfikat główny ISO 14001 (pdf, 4.08 MB)
  • CEM IV/B(V) 32,5N Świadectwo jakości wewnętrznej kontroli Cementowni Małogoszcz luty 2019 (pdf, 64.38 KB)