dokumenty do pobrania - CEM II/B-L 32,5 R

 

Dokumenty do pobrania

 • Karta produktowa Cement Budowlany (pdf, 1.13 MB)
 • Karta charakterystyki dla cementu (pdf, 428.2 KB)
 • Deklaracja właściwości użytkowych CEM II B-L 32,5 R (pdf, 61.84 KB)
 • Deklaracja właściwości użytkowych CEM IV/B (V) 32,5N (pdf, 52.71 KB)
 • Ogólne warunki sprzedaży i dostawy wyrobów Lafarge Cement SA (pdf, 883.62 KB)
 • General terms of sale Lafarge Cement SA (pdf, 883.01 KB)
 • Certyfikat stałości właściwości użytkowych dla cementowni Kujawy CEM II B-L 32,5 R (pdf, 60.11 KB)
 • Certyfikat stałości właściwości użytkowych dla cementowni Małogoszcz CEM IVB(V) 32,5N (pdf, 430.2 KB)
 • Certyfikat ISO 14001 dla cementowni Kujawy (pdf, 335.42 KB)
 • Certyfikat główny ISO 9001 (pdf, 4.11 MB)
 • Certyfikat główny ISO 14001 (pdf, 4.08 MB)
 • CEM II B-L 32,5 R Świadectwo jakości wewnętrznej kontroli Cementowni Kujawy (pdf, 61.6 KB)
 • CEM IV/B(V) 32,5N Świadectwo jakości wewnętrznej kontroli Cementowni Małogoszcz (pdf, 64.44 KB)