dokumenty do pobrania - CEM IIA-V 42,5 R

 

Dokumenty do pobrania

 • Karta produktowa cementu CEM II/A-V 42,5 R (pdf, 215.52 KB)
 • Certyfikat stałości właściwości użytkowych CEM II A-V 42,5 R dla cementowni Kujawy (pdf, 1.3 MB)
 • Rekomendacja IBDiM CEM II A-V 42,5 R (pdf, 232.04 KB)
 • Deklaracja właściwości użytkowych CEM II A-V 42,5 R dla cementowni Kujawy (pdf, 1.23 MB)
 • Świadectwo jakości wewnętrznej kontroli CEM II AV 42,5R dla Cementowni Kujawy lipiec 2019 (pdf, 54.52 KB)
 • Quality Certificate CEM II AV 42,5R of Cement Kujawy Cement Plant July 2019 (pdf, 45.35 KB)
 • Certyfikat główny ISO 14001 (pdf, 485.91 KB)
 • Certyfikat główny ISO 9001 (pdf, 168.39 KB)
 • Certyfikat ISO 14001 dla cementowni Kujawy (pdf, 420.19 KB)
 • Certyfikat ISO 9001 dla cementowni Kujawy (pdf, 419.69 KB)
 • Karta charakterystyki dla cementu (pdf, 1.4 MB)
 • Ogólne warunki sprzedaży i dostawy wyrobów Lafarge Cement SA (pdf, 883.62 KB)
 • General terms of sale Lafarge Cement SA (pdf, 883.01 KB)