dokumenty do pobrania - CEM IIA-V 42,5 R

 

Dokumenty do pobrania

 • Karta produktowa cementu CEM II/A-V 42,5 R (pdf, 215.52 KB)
 • Karta charakterystyki dla cementu (pdf, 1.4 MB)
 • Certyfikat stałości właściwości użytkowych CEM II A-V 42,5 R dla cementowni Kujawy (pdf, 1.3 MB)
 • Certyfikat główny ISO 14001 (pdf, 4.08 MB)
 • Certyfikat główny ISO 9001 (pdf, 4.11 MB)
 • Rekomendacje cementy popiołowe (pdf, 232.04 KB)
 • Deklaracja właściwości użytkowych CEM II A-V 42,5 R cementownia Kujawy (pdf, 1.23 MB)
 • CEM II A-V 42,5 R Świadectwo jakości wewnętrznej kontroli Cementowni Kujawy luty 2019 (pdf, 68.07 KB)
 • CEM II A-V 42,5 R Qality Certificate of Cement Kujawy Cement Plant February 2019 (pdf, 70.48 KB)
 • Ogólne warunki sprzedaży i dostawy wyrobów Lafarge Cement SA (pdf, 883.62 KB)
 • General terms of sale Lafarge Cement SA (pdf, 883.01 KB)