dokumenty do pobrania - CEM IIA-S 42,5 R

 

Do pobrania

  • Karta produktowa cementu CEM II/A-S 42,5 R (pdf, 199.2 KB)
  • Karta charakterystyki dla cementu (pdf, 428.2 KB)
  • Certyfikat stałości właściwości użytkowych dla cementowni Małogoszcz CEM II A-S 42,5 R (pdf, 726.59 KB)
  • Certyfikat główny ISO 9001 (pdf, 4.11 MB)
  • Certyfikat główny ISO 14001 (pdf, 4.08 MB)
  • Rekomendacja IBDiM CEM II A-S 42,5 R (pdf, 5.62 MB)
  • Deklaracja właściwości użytkowych CEM II A-S 42,5 R cementownia Małogoszcz (pdf, 223 KB)
  • CEM II A-S 42,5 R Świadectwo jakości wewnętrznej kontroli Cementowni Małogoszcz (pdf, 67.69 KB)
  • Ogólne warunki sprzedaży i dostawy wyrobów Lafarge Cement SA (pdf, 883.62 KB)
  • General terms of sale Lafarge Cement SA (pdf, 883.01 KB)