Beton posadzkowy

Beton posadzkowy

Beton z włóknami powstaje na bazie włókien polipropylenowych lub stalowych, które znacznie zwiększają wytrzymałość i odporność produktu.

Korzyści z zastosowania produktu

Oszczędność czasu i kosztów zastosowanie włókien zbrojonych powoduje większą sprężystość materiału. Pozwala to na ograniczenie powstawania spękań, a co za tym idzie, daje możliwość rezygnacji z siatek przeciwskurczowych, czyli ograniczenia kosztów.

Trwałość włókna znacząco utrudniają odkształcanie się produktu, co obniża ilość i wielkość naturalnych zarysowań. Beton ten ma dużą odporność na nagłe zmiany temperatur, uderzenia, a także na korozje. Ponadto ze względu na zastosowanie włókien polipropylenowych proces niszczenia produktu w czasie pożaru zachodzi wolniej niż w przypadku betonu standardowego.

 

Parametry techniczne

Konsystencja na budowie mierzona opadem stożka

S2-S5

Gęstość mieszanki betonowej

Ok. 2400 kg/m³

Zawartość powietrza (w przypadku betonu nienapowietrzonego)

˂ 2%

Maksymalny czas zachowania urabialności

90 min. (jeśli nie określono inaczej)

Klasa wytrzymałości na ściskanie

Od C20/25