Beton „kontraktorowy”

Beton „kontraktorowy”

Beton kontraktorowy wykorzystywany jest w budownictwie głębokiego fundamentowania.

Nazwa betonu pochodzi od metody układania mieszanki betonowej przez rurę wlewową. Beton nie wymaga wibrowania i układa się pod wpływem własnego ciężaru. 

 
ultra-beton-kontraktorowy.png

 

Korzyści z zastosowania produktu

Łatwość wbudowania Wysoka płynność mieszanki betonowej eliminuje zastosowanie wibratorów.

Gwarancja stabilność konsystencji Wysoka jakoś materiałów użytych do produkcji powoduje stabilność konsystencji w klasach S i F, pozwala na łatwość pompowania i wbudowania mieszanki betonowej.

Gwarancja jakości składników Do betonu kontraktorowego stosowane są najwyższej jakości składniki począwszy od cementów np. CEM II/AS 42,5 R; CEM III/A 42,5 N/NA/HSR/LH, dodatki typu II, piasek, kruszywa otoczakowe, domieszki i dodatki do betonu.

 

Parametry techniczne

1.Wytrzymałość na ściskanie betonu C25/30, C30/37, C35/45,

2.Wodoszczelność od W8 do W12  – badana metodą badawczą wg PN-88/B-06250 Beton zwykły

3.Penetracja wody pod ciśnieniem – max 50 mm

4.Klasy ekspozycji XC4, XA1-XA3

 

Dokumenty do pobrania

  • Karta charakterystyki dla mieszanki betonowej i cementowo - piaskowej Lafarge Cement (pdf, 594.58 KB)
  • Karta beton kontraktorowy (pdf, 157.18 KB)
  • Ogólne warunki sprzedaży i dostawy wyrobów Lafarge Cement SA (w zakresie działalności prowadzonej przez pion betonowy) oraz Contractor Sp. z o.o. (pdf, 886.93 KB)