Beton drogowy

Beton drogowy

Beton drogowy  wykorzystywany jest do budowy konstrukcji drogowych. Nawierzchnie autostrad, dróg ekspresowych i inne elementy wchodzące w konstrukcję dróg narażone są na działanie bardzo niekorzystnych warunków atmosferycznych, działanie silnych substancji odladzających, ścieranie. Betony drogowe spełniają wymagania Ogólnej Specyfikacji Technicznej GDDKiA.

ultra-drogowy.png

 

Korzyści z zastosowania produktu

Trwałość nawierzchni Nawierzchnia betonowa z uwagi na swoją wysoką trwałość materiałową powoduje zwiększenie żywotności konstrukcji.

Mniej kolein Wysoka jakoś materiałów użytych do produkcji i stabilność konsystencji w klasach V gwarantuje stabilność wbudowania mieszanki betonowej.

Gwarancja jakości składników Do betonu mostowego stosowane są najwyższej jakości składniki począwszy od cementów np. CEM I 42,5 R – NA/SR3; CEM I 52,5 R – NA/SR3; CEM II/AS 42,5 R, piasek, kruszywa łamane, domieszki i dodatki do betonu.

 

Parametry techniczne

Wytrzymałość na ściskanie betonu C30/37, C35/45,
Wytrzymałość na zginanie betonu min F4,5
Wytrzymałość betonu na rozciąganie przy rozłupywaniu min. S3,3
Nasiąkliwość betonu – 5 % badana metodą badawczą wg PN-88/B-06250 Beton zwykły
Mrozoodporność  F150 – F300 badana metodą badawczą wg PN-88/B-06250 Beton zwykły
Wodoszczelność od W8 do W12  – badana metodą badawczą wg PN-88/B-06250 Beton zwykły
Odporność na środki odladzające w klasie  FT1, FT2
Odporność na wnikanie olei i benzyny
Odporność na ścieranie
Niski skurcz
Klasy ekspozycji XC4, XD1 – XD3;  XF1- XF4; 

 

 

Dokumenty do pobrania

  • Karta charakterystyki dla mieszanki betonowej i cementowo - piaskowej Lafarge Cement (pdf, 159.95 KB)
  • Karta charakterystyki dla mieszanki betonowej i cementowo - piaskowej Contractor (pdf, 145.85 KB)
  • Karta beton drogowy (pdf, 887.39 KB)
  • Ogólne warunki sprzedaży i dostawy wyrobów Lafarge Cement SA (w zakresie działalności prowadzonej przez pion betonowy) oraz Contractor Sp. z o.o. (pdf, 886.93 KB)
 
beton-drogowy.png

 

 
665 rezultat(y)

665 rezultat(y)

12.09.2019
Dokumenty do pobrania
Świadectwo jakości wewnętrznej kontroli HRB E4 dla cementowni Małogoszcz lipiec 2019
Pobierz (pdf, 62.9 KB)
12.09.2019
Dokumenty do pobrania
Świadectwo jakości wewnętrznej kontroli HRB E4 dla Cementowni Kujawy sierpień 2019
Pobierz (pdf, 65.42 KB)
12.09.2019
Dokumenty do pobrania
Świadectwo jakości wewnętrznej konroli CEM I 42,5 R dla Cementowni Kujawy sierpień 2019
Pobierz (pdf, 60.48 KB)
12.09.2019
Dokumenty do pobrania
Quality Certificate CEM I 42,5 R of Cement Kujawy Cement Plant September 2019
Pobierz (pdf, 58.76 KB)
12.09.2019
Dokumenty do pobrania
Quality Certificate CEM II AV 42,5R of Cement Kujawy Cement Plant September 2019
Pobierz (pdf, 61.63 KB)
12.09.2019
Dokumenty do pobrania
Świadectwo jakości wewnętrznej kontroli CEM II AV 42,5R dla Cementowni Kujawy sierpień 2019
Pobierz (pdf, 62.76 KB)
12.09.2019
Dokumenty do pobrania
Świadectwo jakości wewnętrznej kontroli CEM II B-M (V-LL) 32,5R dla Cementowni Kujawy sierpień 2019
Pobierz (pdf, 63.02 KB)
12.09.2019
Dokumenty do pobrania
Świadectwo jakości wewnetrznej kontroli CEM II B-V 32,5R dla Cementowni Kujawy sierpień 2019
Pobierz (pdf, 68.64 KB)
12.09.2019
Dokumenty do pobrania
Świadectwo jakości wewnętrzenj kontroli CEM II B-V 42,5R dla Cementowni Kujawy sierpień 2019
Pobierz (pdf, 65.78 KB)
12.09.2019
Dokumenty do pobrania
Świadectwo jakości wewnętrznej kontroli CEM II A-M (S-LL) 52,5 N dla cementowni Kujawy sierpień 2019
Pobierz (pdf, 63.35 KB)
12.09.2019
Dokumenty do pobrania
Świadectwo jakości wewnętrzenj kontroli CEM I 42,5 N-SR3NA dla Cementowni Kujawy sierpień 2019
Pobierz (pdf, 81.59 KB)
12.09.2019
Dokumenty do pobrania
Quality Certificate CEM I 42,5 N-SR3 NA of Cement Kujawy Cement Plant September 2019
Pobierz (pdf, 80.65 KB)

Pages