Cementy workowane
  • Wyślij do
  • Drukuj
  • Ulubione

Specjal®

Cement do środowisk narażonych na niekorzystny wpływ czynników atmosferycznych.

Specjal® to cement portlandzki CEM I 42,5 R o wysokiej wytrzymałości wczesnej i końcowej. Jego głównymi składnikami są klinkier portlandzki i regulator czasu wiązania. Dzięki zastosowaniu cementu Specjal® uzyskujemy trwałe i wytrzymałe zaprawy oraz betony na fundamenty, posadzki, elementy prefabrykowane, a także elementy konstrukcji narażone na działanie czynników atmosferycznych.

cement o wysokiej wytrzymałości
Właściwości fizyko-chemiczne produktu (wartości średnie): Wytwarzanego w cementowni
Kujawy*
Wytwarzanego w cementowni
Małogoszcz**

Powierzchnia właściwa

3 341 cm²/g

3 150 cm²/g

Początek czasu wiązania

155 min

241 min

Koniec czasu wiązania

200 min

312 min

Wytrzymałość na ściskanie po 2-dniach, badana zgodnie z PN-EN 196-1

28,9 MPa

27,1 MPa

Wytrzymałość na ściskanie po 28-dniach, badana zgodnie z PN-EN 196-1

59 MPa

56,4 MPa

Gęstość właściwa

3,13 g/cm³

3,08 g/cm³

Wodożądność

27,8%

27,7%

Zawartość siarczanów (jako SO3)

2,36%

3,27%

Zawartość chlorków (jako Cl-)

0,079%

0,076%

Zawartość alkaliów (eq Na2O)

0,58 %

0,77%

  * Podane wartości są wartościami średnimi za okres od X do XII 2014r. ** Podane wartości są wartościami średnimi za okres od X do XII 2014r. Wartości te nie są gwarantowane przez producenta, nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego i nie mogą stanowić podstaw do jakichkolwiek roszczeń.

 

800CEMENT, 800 236368
zdjęcie murarza _Specjal

Dokumentacja

Dział Wsparcia Technicznego

We wszystkich kwestiach związanych z możliwościami wykorzystania naszych produktów i ich parametrami technicznymi prosimy o kontakt z Działem Wsparcia Technicznego.

 

  • Wyślij do
  • Drukuj
  • Ulubione
LafargeHolcim. Cement, aggregates, Concrete.