Cementy workowane
  • Wyślij do
  • Drukuj
  • Ulubione

Standard®

Cement uniwersalny o podwyższonej urabialności i przyczepności do podłoża, doskonały do prac ogólnobudowlanych.

Standard® to cement wieloskładnikowy - CEM II/B-M (V-LL) 32,5 R.


Produkt ten znakomicie nadaje się do większości prac budowlanych, w tym wytwarzania betonu zwykłego, przygotowywania typowych zapraw murarskich i tynkarskich, produkcji drobnych prefabrykatów czy stabilizacji gruntu i podbudowy konstrukcji nośnych za pomocą betonu chudego.


Standard® zapewnia optymalny czas zachowania właściwości roboczych mieszanki, w tym znakomitej plastyczności i urabialności, a także podwyższonej przyczepności do podłoża, która ogranicza straty materiałowe. Zastosowanie produktu do przygotowywania zapraw ogranicza konieczność dodawania do nich wapna hydratyzowanego.

Cement portlandzki

Na estetykę i trwałość konstrukcji lub elementów wykonanych na bazie cementu Standard® wpływa również obniżone ryzyko występowania wykwitów węglanowych oraz niski skurcz betonu. Przy dozowaniu zgodnym z normami cement może być stosowany w warunkach braku zagrożenia agresją środowiska lub korozją albo w sytuacji ryzyka korozji spowodowanej karbonatyzacją.

Właściwości fizyko-chemiczne produktu (wartości średnie)*: wytwarzanego 
w cementowni Kujawy
wytwarzanego w cementowni Małogoszcz

Powierzchnia właściwa

4 171 cm²/g

4 129 cm²/g

Początek czasu wiązania

182 min

255 min

Koniec czasu wiązania

223 min

328 min

Wytrzymałość na ściskanie po 2-dniach, badana zgodnie z PN-EN 196-1

18,5 MPa

17,1 MPa

Wytrzymałość na ściskanie po 28-dniach, badana zgodnie z PN-EN 196-1 

39,2 MPa

43,1 MPa

Gęstość właściwa

2,86 g/cm³

2,86 g/cm³

Wodożądność

25,4%

27,6%

Zawartość siarczanów (jako SO3)

2,19%

2,97%

Zawartość chlorków (jako Cl-)

0,067%

0,064%

Zawartość alkaliów (eq Na2O)

0,92%

1,11%

  * Podane wartości są wartościami średnimi za okres od X do XII 2014 r. Wartości te nie są gwarantowane przez producenta, nie stanowią
  oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego i nie mogą stanowić podstaw do jakichkolwiek roszczeń.

 

800CEMENT, 800 236368
zdjęcie murarza _Standard

Dokumentacja

Dział Wsparcia Technicznego

We wszystkich kwestiach związanych z możliwościami wykorzystania naszych produktów i ich parametrami technicznymi prosimy o kontakt z Działem Wsparcia Technicznego.

 

  • Wyślij do
  • Drukuj
  • Ulubione
LafargeHolcim. Cement, aggregates, Concrete.