Strategia zrównoważonego rozwoju
 • Wyślij do
 • Drukuj
 • Ulubione
Plan 2030 - Budujemy lepsze jutro

Jako LafargeHolcim, chcemy być liderem zrównoważonego rozwoju i wyznaczania nowych standardów. Naszym celem jest wspomaganie zmian w działaniu naszej gałęzi przemysłu i zachęcenie całego sektora budowlanego, aby w pełni odgrywał swoją rolę w rozwiązywaniu największych problemów naszej planety. Będąc światowym liderem w produkcji materiałów budowlanych, mamy nie tylko możliwość, ale i obowiązek wywierania pozytywnego wpływu.

 

Jak zamierzamy to osiągnąć? Oto Plan 2030.    

Czym jest Plan 2030?

Szeroki zbiór jasno określonych zobowiązań

Plan 2030 wspiera Cele Zrównoważonego Rozwoju wyznaczone przez ONZ dla planety, dzięki którym będziemy mogli raportować w przejrzysty sposób o naszych postępach. Plan określa wizję i wyznacza kolejne kroki w tym kierunku. Określa on cele ilościowe związane z naszym bezpośrednim i pośrednim wpływem na cały cykl życia naszych produktów i usług.

 

 

Zakres obejmuje nie tylko naszą codzienną działalnoś

Plan 2030 przedstawia wysiłki podejmowane przez nas w celu poprawy wydajności zrównoważonego rozwoju naszej działalności oraz koncentruje się na rozwoju zrównoważonych rozwiązań w biznesie. Nie możemy rozwiązywać problemów na świecie w pojedynkę.  Dlatego Plan 2030 obejmuje również nasze inicjatywy partnerskie w całym łańcuchu budowlanym, które mogą przyczynić się do pozytywnej zmiany i poprawy jakości życia społeczności.

Dlaczego Plan 2030?


Wyzwania, przed którymi staje obecny świat, wymagają globalnych i skoordynowanych rozwiązań. Wzrost zaludnienia, niedobór zasobów, urbanizacja, zmiany klimatyczne, potrzeby mieszkaniowe - problemy społeczne i środowiskowe, przed którymi stoi świat, nigdy nie były tak palące. Podczas Konferencji COP21 w Paryżu podkreślono potrzebę pilnych, skutecznych i skoordynowanych odpowiedzi na te wyzwania. W zakresie naszej odpowiedzialności leży wprowadzanie przemian w sektorze budowlanym.

 

 

Sektor budowlany ma do odegrania ważną rolę w dostarczaniu rozwiązań zbiorowych od procesów wytwarzania materiałów i rozwoju produktów do projektów budowy i stosowanych metod budowlanych. Jako lider w branży materiałów budowlanych, LafargeHolcim ma obowiązek i możliwości geograficzne wprowadzać powszechne, pozytywne, globalne i lokalne zmiany w sektorze budowlanym.


Zrównoważony rozwój stanowi część naszych podstawowych wartości i strategii biznesowej

 

W naszej bogatej historii zrównoważony rozwój to część tego, kim jesteśmy i jak chcemy prowadzić biznes. Za pomocą Planu 2030, zmieniamy tę wartość w realne zobowiązania wobec naszych partnerów i społeczności oraz ostatecznie w nasze cele biznesowe.

 

Celem Planu 2030 jest również dopomóc nam szybciej dostosowywać się do szybko zmieniających się rynków i napędzać naszą innowacyjność. To z kolei otworzy nowy strumień produktów i rozwiązań istotnych dla spełnienia potrzeb naszych klientów i społeczności.    

Cele Planu 2030

 

1. INNOWACYJNOŚĆ

 

 • 1/3 naszych obrotów będzie pochodzić z rozwiązań wspierających zrównoważony rozwój.

 

2. KLIMAT

 

 • Zmniejszenie o 40%  netto produkowanego CO2 w tonie cementu, w porównaniu z rokiem 1990.
 • Pomoc naszym klientom w zminimalizowaniu  nawet 10 milionów ton CO2 uwalnianego rocznie z ich budynków i infrastruktury, przy wykorzystaniu naszych innowacyjnych rozwiązań.

 

3. GOSPODARKA W OBIEGU ZAMKNIĘTYM

 

 • Użytkowanie dla naszych potrzeb 80 mln ton rocznie zasobów wytworzonych z odpadów.Czterokrotne powiększenie objętości naszego recyklingu kruszyw dla budownictwa, odpadów rozbiórkowych i zbiórki powierzchni asfaltowych.


4. WODA I PRZYRODA

 

    WODA

 • Zmniejszenie o 30% ilości wody słodkiej użytej dla każdej wyprodukowanej tony cementu.
 • Zwiększenie ilości wody oddawanej w stosunku do pobieranej w miejscach dotkniętych niedoborem wody.
 • Zapewnienie dostępu do czystej wody, urządzeń sanitarnych i higieny dla wszystkich naszych pracowników i wykonawców we wszystkich naszych zakładach. 

 

    BIORÓŻNORODNOŚĆ

 • Wprowadzanie pozytywnych zmian dla bioróżnorodności   


5. LUDZIE I SPOŁECZNOŚCI

 

    BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY

 • Osiągnięcie zerowej ilości wypadków śmiertelnych
 • Osiągnięcie wartości 0,2 wskaźnika czasu utraconego z powodu wypadków
 • Osiągnięcie wartości 0,1 wskaźnika chorób zawodowych 

 

    RÓŻNORODNOŚĆ

 • Osiągnięcie przynajmniej 30% różnorodności pod względem płci na wszystkich poziomach zarządzania. 

 

    PRAWA CZŁOWIEKA

 • Wdrożenie naszej inicjatywy zrównoważonych zamówień we wszystkich krajach, w których działamy. 

 

    MIESZKANIA W PRZYSTĘPNYCH CENACH

 • Wspomaganie 75 milionów ludzi w stworzeniu lepszych warunków życia za pośrednictwem naszych niedrogich rozwiązań mieszkaniowych, integracyjnych inicjatyw biznesowych oraz inwestycji społecznych. 

 

    ETYKA BIZNESU

 • Współpraca z innymi stronami mająca na celu zwalczanie łapówkarstwa i korupcji.

 

6. POZOSTAŁE CELE

 

 • Wdrożenie certyfikowanego zintegrowanego Systemu Zarządzania Środowiskiem we wszystkich liniach biznesowych.
 • Audyty w zakresie ochrony środowiska i poprawy oddziaływania we wszystkich zakładach produkcyjnych raz na 5 lat do 2020 roku.
 • Dalsza redukcja o 25 średnich emisji pyłu, emisji substancji szkodliwych NOx oraz misji dwutlenku siarki SO2 do 2030 roku.
 • Wdrożenie Planu Zarządzania Pyłem Lotnym we wszystkich zakładach do 2025 roku
 • Opracowanie planu współpracy z zainteresowanymi stronami dla 100% cementowni i 80% zakładów produkcji kruszywa i betonu do 2030 roku.        

Więcej o Planie 2030 pod poniższymi linkami:
 • Wyślij do
 • Drukuj
 • Ulubione

Raport Zrównoważonego Rozwoju

 

Plan 2030 - Zobacz film

(Kliknij w powyższy obrazek)

LafargeHolcim. Cement, aggregates, Concrete.