Inicjatywy i partnerstwa
 • Wyślij do
 • Drukuj
 • Ulubione

Partnerstwa

Owocna współpraca Lafarge z partnerami

Poniżej przedstawiamy tylko kilka przykładów współpracy oraz inicjatyw podjętych przez Grupę Lafarge w ramach zrównoważonego rozwoju firmy.

Partnerstwo z WWF International

W 2000 roku Grupa Lafarge nawiązała współpracę ze światową organizacją ekologiczną WWF International. Wspólne zobowiązania odnowiono w roku 2005. Cztery lata później po raz kolejny przedłużono partnerstwo.

 

W 2009 roku przy udziale WWF International Grupa Lafarge zidentyfikowała kluczowe obszary, co do których przyjęła następujące zobowiązania na rzecz zrównoważonego rozwoju:

 • ograniczanie zmian klimatu, przy założeniu programu redukcji emisji dwutlenku węgla opartego o cele przyjęte w 2001 r.,

 • ograniczenie zanieczyszczeń za sprawą doskonalenia systemu monitoringu emisji,

 • oszczędność wody dzięki budowaniu świadomości jej zużycia i określeniu szeregu konkretnych działań przeciwdziałających jej marnowaniu,

 • utrzymywanie różnorodności biosystemów w otoczeniu zakładów wydobywczych i przywracanie jej na drodze rekultywacji terenów pogórniczych,

 • wpieranie zrównoważonego budownictwa za sprawą promowania innowacyjnych produktów i rozwiązań na różnych etapach procesu budowlanego.

 

W ramach programu Zobowiązania na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju do roku 2012 współpraca z WWF została rozszerzona o liczne cele ilościowe i jakościowe m.in. w dziedzinach bezpieczeństwa i higieny pracy, emisji CO2 i rekultywacji terenów pogórniczych. Określono również szczegółowe harmonogramy wywiązywania się z tych zobowiązań.

 

Na przykład:

 

 • każdy z ponad 2000 zakładów Grupy musi przejść audyt środowiskowych co najmniej raz na cztery lata,
 • co najmniej 85% zakładów wydobywczych musi mieć opracowany plan rekultywacji (osiągnięcie wyniku 100% jest niemożliwe ze względu na złożoność procesu oraz stałe przejmowanie nowych zakładów).

Lafarge i WWF - Partnerzy od 10 lat

W czerwcu 2011 r. Grupa ogłosiła zobowiązania ustanowione
w ramach partnerstwa z WWF International.
3 nowe cele Lafarge określone do 2015 i 2020 roku są kompleksowe, ambitne i nowoczesne. Celem jest skupienie się nie tylko na samym ograniczeniu emisji przemysłowych, ale działanie
w odniesieniu do całego łańcucha budowlanego.

Dotyczy to:

 

 

 • Zmniejszenia globalnych emisji przemysłowych CO2 na tonę cementu o 33% do roku 2020 w porównaniu z rokiem 1990.
 • Rozwoju inicjatyw w zakresie zrównoważonego budownictwa do 2015 r. w celu osiągnięcia niższej emisji dwutlenku węgla
  i zwiększenia efektywności energetycznej.
 • Promowania krajowych i międzynarodowych działań w celu osiągnięcia wskaźników związanych z emisją CO2 istotnych dla naszej branży poprzez stowarzyszenia handlowe i organizacje międzynarodowe.

 

Partnerstwo Lafarge i WWF

Współpraca z CARE

Od 2003 roku w porozumieniu z globalną organizacją przeciwdziałającą ubóstwu CARE Grupa Lafarge angażuje się w walkę z HIV/AIDS. W ramach tej współpracy firma powołała Komisję ds. Zdrowia w Regionie Afrykańskim, której zadaniem jest opracowywanie statystyk, koordynowanie działań i promowanie profilaktyki. W skład komisji wchodzą koordynatorzy z poszczególnych filii, przedstawiciel Grupy, reprezentant CARE i doradcy medyczni.

 

Wraz z odnowieniem współpracy z CARE w 2009 roku organizacje podjęły wspólne inicjatywy w obszarach:

 

 • zdrowotnym: przez promowanie metod walki z AIDS i malarią w innych krajach,
 • metodologicznym: za sprawą kształtowania narzędzi, dzięki którym programy w krajach rozwijających mają większy oddźwięk wśród lokalnych społeczności,
 • infrastrukturalnym: poprzez zapewnianie lepszych warunków życia ludziom ubogim w krajach rozwijających się.

Współpraca z Habitat for Humanity

W ramach długoletniej współpracy ze stowarzyszeniem Habitat for Humanity Lafarge pomaga również osobom najuboższym w budowie mieszkań. Firma zapewnia materiały budowlane i wsparcie wolontariuszy przy budowie lub remontach domów w 25 krajach.

 

Wśród licznych projektów w ramach partnerstwa z Habitat for Humanity znalazła się m.in. budowa osiedla Eco-City w Midrand, dzielnicy Johannesburga (RPA). Firma Lafarge przekazała na ten cel 300 ton cementu i 70 m3 betonu, które posłużyły do wzniesienia 30 domów wyposażonych w wymienniki energii słonecznej. Dzięki temu ograniczone zostało spalanie węgla, które przyczynia się do występowania chorób układu oddechowego u 30% dzieci w tym kraju.

 

Grupa Lafarge wspiera również finansowo i zapewnia pomoc pracowników przy podobnych projektach w Rumunii. Dzięki przekazanym płytom gipsowo-kartonowym oraz innym materiałom budowlanym mogły powstać domy dla najuboższych w miastach Beius, Pitesti, Radauti i Kluż.

 

Inicjatywy w ramach współpracy z Habitat for Humanity podejmowane są także w Polsce. Grupa Lafarge przyczyniła się m.in. do powstania domu wielorodzinnego w Józefosławiu pod Warszawą, przekazując na ten cel materiały budowlane.

 • Wyślij do
 • Drukuj
 • Ulubione

Plan 2030 - Zobacz film

(Kliknij w powyższy obrazek)

Polityka Środowiskowa

Polityka Obywatelska

LafargeHolcim. Cement, aggregates, Concrete.