Nasze Inicjatywy
 • Wyślij do
 • Drukuj
 • Ulubione
Inicjatywy i partnerstwa


Grupa LafargeHolcim podjęła szereg inicjatyw na rzecz zrównoważonego rozwoju. Cele w tym zakresie osiągane są również dzięki współpracy ze światowymi organizacjami pozarządowymi, których działalność wyróżnia się profesjonalizmem i bezstronnością.    

Inicjatywy LafargeHolcim na rzecz zrównoważonego rozwoju:

 

 • Inicjatywa na rzecz odpowiedzialności społecznej przedsiębiorstw United Nations Global Compact podjęta w 2003 r.

 • Członkostwo w Globalnej Koalicji ds. HIV/AIDS od chwili jej powstania w 2002 r.

 • Działania w ramach Światowej Rady Biznesu na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju (World Business Council for Sustainable Development) - Grupa LafargeHolcim była liderem zapoczątkowanej w 2002 r. Inicjatywy Zrównoważenia Produkcji Cementu, czyli międzynarodowego planu działania na rzecz zrównoważonego rozwoju branży.

 • Współlider projektu „Energy Efficiency in Buildings" („Wydajność energetyczna w budownictwie").

 • W ramach WBCSD: opracowanie rozwiązań umożliwiających projektowanie budynków o zerowym zużyciu energii netto.

 • Uczestnik programu Globalne Obywatelstwo Korporacyjne (Global Corporate Citizenship) od 2001 r.

Inicjatywy LafargeHolcim w Polsce

Koalicja „Bezpieczni w Pracy"

LafargeHolcim jest założycielem koalicji „Bezpieczni w Pracy" wraz z firmami: CWS-boco Polska, PW Krystian i TenCate Protective Fabrics. Inicjatywa powstała w 2014 roku w celu promowania kultury bezpieczeństwa w miejscu pracy wśród pracowników i pracodawców. Cel ten realizowany jest poprzez działalność edukacyjną na temat obowiązujących norm i procedur oraz pokazywanie dobrych praktyk oraz informowanie o korzyściach wynikających z wdrażania wysokich standardów bezpieczeństwa w miejscu pracy.
Zobacz wyniki raportu z badania „Bezpieczeństwo pracy w Polsce 2015".

Koalicja bezpieczni w pracy

LafargeHolcim jest członkiem Polskiego Stowarzyszenia Budownictwa Ekologicznego

 

Polskie Stowarzyszenie Budownictwa Ekologicznego jest instytucją pozarządową nastawioną na promocję projektowania, budowania oraz użytkowania budynków zgodnie z ideą zrównoważonego rozwoju.

Celem organizacji jest przekształcenie procesu projektowania, budowania i użytkowania budynków tak, aby przyniosło to korzyść zarówno mieszkańcom jak i wszystkim uczestnikom procesu budowlanego.

Podjęte w tym kierunku działania to upowszechnianie najnowszych informacji, aktywne uczestnictwo w różnego rodzaju wydarzeniach branżowych (konferencjach, targach i sympozjach) oraz wdrożenie systemu oceny zielonych budynków.

 

 

 

 Polskie Stowarzyszenie Budownictwa Ekologicznego

LafargeHolcim koalicjantem Partnerstwa na Wszystkich Etapach Powstawania Zrównoważonej Inwestycji Budowlanej


Projekt ma na celu podnoszenie świadomości w kwestii zrównoważonego budownictwa oraz horyzontalnej współpracy wszystkich graczy biorących udział w procesie realizacji.

 

W ramach projektu została stworzona koalicja firm-liderów biorących udział w poszczególnych fazach realizacji zrównoważonej inwestycji budowlanej (od inwestora i projektanta poprzez dewelopera, inżyniera projektu, producenta materiałów budowlanych, generalnego wykonawcę po zarządcę budynku, podmiot finansujący i prawników).

 

Więcej informacji o projekcie na:
www.zrownowazonainwestycja.com

 

Partnerstwo dla zrównoważonego rozwoju
 • Wyślij do
 • Drukuj
 • Ulubione

Raport Zrównoważonego Rozwoju

 

Plan 2030 - Zobacz film

(Kliknij w powyższy obrazek)

LafargeHolcim. Cement, aggregates, Concrete.