• Wyślij do
 • Drukuj
 • Ulubione
BiOZ

Bezpieczeństwo i Ochrona Zdrowia

Dla LafargeHolcim, wiodącego producenta materiałów budowlanych, kluczowe jest wyznaczanie nowych standardów w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Wspomnianą wartość firma realizuje na każdym etapie swojej działalności - począwszy od codziennej

pracy w zakładach, przez współpracę z podwykonawcami, aż po dbanie o otoczenie - rozwój miast i ochronę środowiska naturalnego.

Ambicją LafargeHolcim jest tworzenie bezpiecznych warunków dla pracowników, wykonawców, społeczności lokalnej oraz klientów.

 

Zobowiązania LafargeHolcim dotyczące Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia

 

 • realizować działania w oparciu o cel „zero wypadków;
 • zapewnić pracownikom i wykonawcom bezpieczne i zdrowe warunki pracy;
 • wdrażać w skali globalnej System Zarządzania Bezpieczeństwem stworzony w celu zapewnienia nieustannej poprawy efektywności działań i aktywnego zarządzania ryzykiem w firmie;
 • przestrzegać przepisów, rozporządzeń oraz wymogów branżowych i korporacyjnych;
 • otwarcie informować wszystkie zainteresowane podmioty o istniejących problemach związanych z bezpieczeństwem i ochroną zdrowia.

  Obejrzyj poniższy film

  Zasady Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia LafargeHolcim

   

  Zasada 1. Przed rozpoczęciem każdego zadania oceniam i kontroluję ryzyko.

   

  Zasada 2. Wykonuję tylko te czynności, do których jestem upoważniony.

   

  Zasada 3. Zawsze stosuję zgodnie z przeznaczeniem Środki Ochrony Indywidualnej.

   

  Zasada 4. Nie pracuję pod wpływem alkoholu ani substancji odurzających.

   

  Zasada 5. Zgłaszam wszystkie zagrożenia i wypadki.

   


  Przestrzeganie tych zasad jest warunkiem zatrudnienia.

  Polityka Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia LafargeHolcim

   

  Bezpieczeństwo i ochrona zdrowia są naszą wartością nadrzędną – to nasze priorytetowe zobowiązanie, zarówno jako firmy produkcyjnej istniejącej w Polsce już od 20-tu lat, jak również jako członka Grupy LafargeHolcim, światowego lidera branży budowlanej. LafargeHolcim jest najnowocześniejszą firmą w branży materiałów budowlanych. W wyniku naszej działalności budujemy bezpieczne i zdrowe środowisko dla wszystkich związanych z nami podmiotów (pracowników, wykonawców, społeczności lokalnych oraz klientów), opierając się na poszanowaniu kultury bezpieczeństwa.

  Wierzymy w rolę widocznego przywództwa i osobistej odpowiedzialności za przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na wszystkich szczeblach organizacji.

  Jesteśmy przekonani, że warunkiem niezbędnym do zwiększenia bezpieczeństwa pracowników jest budowanie kultury bezpieczeństwa w całej organizacji, w tym edukacja na temat zasad.

  Personalizacja bezpieczeństwa, czyli podnoszenie świadomości naszych pracowników i firm z nami współpracujących na tematy z nim związane, jest częścią naszej strategii w Polsce. To wyzwanie w coraz większym stopniu obejmuje cały nasz łańcuch dostaw, od ponad 300 podwykonawców transportu z kilkoma tysiącami kierowców aż po realizację złożonych projektów dla naszych klientów na terenach budowy.

  • Wyślij do
  • Drukuj
  • Ulubione
  LafargeHolcim. Cement, aggregates, Concrete.