Produkty
 • Wyślij do
 • Drukuj
 • Ulubione

Bazalt

Bazalt jest skałą litą, pochodzenia wulkanicznego - wylewną, o strukturze bardzo drobnoziarnistej (czasami porfirowej) i barwie czarnej, szarej lub zielonej. Bazalty charakteryzują się wyjątkowo korzystnymi właściwościami fizycznymi, dużą odpornością na wietrzenie chemiczne i fizyczne oraz wytrzymałością na ściskanie i ścieralność. Dzięki tym właściwościom nie ulegają rozkładowi. Kruszywo bazaltowe Lafarge wydobywane jest ze złóż w Lubieniu i Sulikowie.

Niezmienność parametrów chemicznych bazaltu z naszych kopalń powoduje, że jesteśmy liderami na rynku dostawców tego materiału. Bazalt Lafarge to połączenie najwyższych standardów, bezpieczeństwa, stabilnej jakości i niezawodnego serwisu z poszanowaniem dla środowiska naturalnego.

Bazalt jest stosowany jako materiał drogowy i budowlany przede wszystkim do produkcji mas bitumicznych, do podbudów stabilizowanych mechanicznie, betonów mostowych i towarowych, w budowie torowisk kolejowych i tramwajowych oraz w produkcji wełny mineralnej. Płukane grysy bazaltowe używane są ponadto do utrwaleń powierzchniowych, mikrodywanów i remontów cząstkowych.

 

 

Oferta kruszyw bazaltowych Lafarge obejmuje:

 

 • kruszywo naturalne drobne (piaski łamane)

 • kruszywo naturalne grube (grysy)

 • kruszywo naturalne o ciągłym uziarnieniu (mieszanki mineralne)

 • kruszywa na podsypkę kolejową (tłucznie)

 • kamień hydrotechniczny

 

Bazalt

W następujących frakcjach:

 

0/2mm; 0/5,6mm; 2/5,6mm; 2/8mm; 5,6/8mm; 8/11,2mm; 8/16mm; 11,2/16mm; 16/22,4mm; 4/31,5mm; 16/31,5mm; 0/31,5mm; 0/63mm; 31,5/50mm; 31,5/63mm; 63/120mm; 80/160mm oraz 125/250mm.

 

Oferta Lafarge obejmuje ponadto grysy płukane o frakcji 2/5 mm o niskiej zawartości pyłów (poniżej 0,5%).

 

W przypadku dużych zamówień możliwa jest produkcja kruszywa o uziarnieniu, zgodnie z życzeniem klienta.

 

Parametry bazaltu Lafarge:

 

 • Odporność kruszywa na rozdrabnianie - LA15 (wg PN-EN1097-2)

 • Odporność na polerowanie kruszyw - PSV50 (wg PN-EN1097-8)

 • Mrozoodporność - F1 (wg PN-EN1367-1)

 • Mrozoodporność w 1% NaCl - FNaCl7 (wg PN-EN1367-6)

 

 

Kruszywa bazaltowe Lafarge spełniają wymagania :

 

1. Dla kruszyw do budowy dróg: do warstw ścieralnych, wiążących, podbudów oraz powierzchniowych utrwaleń zgodnie z:

 

 • Wymaganiami technicznymi "Kruszywa do mieszanek mineralno- asfaltowych i powierzchniowych utrwaleń na drogach publicznych WT-1 Kruszywa 2008"
 • Normą PN-EN 13043 dla kruszyw do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu.

 

2. Dla kruszyw do betonów mostowych i towarowych zgodnie z:

 

 • Normą PN-EN 12620 "Kruszywa do Betonu"
 • Normą PN-S-10040 "Obiekty mostowe- konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone"

 

3. Dla kruszyw na podsypkę kolejową zgodnie z:

 

 • Normą PN-EN 13450 dla kruszyw na podsypkę kolejową
 • Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Podsypki Tłuczniowej Naturalnej i z Recyclingu stosowanej w nawierzchni kolejowej ILK 3b-5100/10/07
 • Normą PN-EN 13383-1 dla kamienia do robót hydrotechnicznych

 

Podstawowym dokumentem regulującym zasady dopuszczenia wyrobów budowlanych do stosowania w budownictwie na obszarze Unii Europejskiej jest Dyrektywa 89/106/EWG „Wyroby Budowlane"

Bazalt

    

   Zalety stosowania bazaltu Lafarge :

 

 • W warstwach podbudowy bitumicznej, wiążącej i ścieralnej - dobre właściwości fizyczne: mała ścieralność, duża mrozoodporność oraz niska nasiąkliwość i porowatość.

 • W betonach mostowych: duża mrozoodporność, odporność na miażdżenie, niska nasiąkliwość oraz brak reaktywności alkalicznej.

 • W podbudowach z kruszyw stabilizowanych mechanicznie: wskaźnik piaskowy, małą ścieralność, niska nasiąkliwość, duża mrozoodporność, bardzo dobry wskaźnik nośności.

 • W produkcji wełny mineralnej: surowiec niepalny, obojętny chemicznie, odporny na działanie mrozu i wilgoci, posiadający bardzo dobre parametry termoizolacyjne.

 • Bazalty Lafarge charakteryzują się wysoką jakością oraz stabilnymi parametrami fizyko- chemicznymi.

 • Materiały przeznaczone do sprzedaży pozbawione są tzw. tufów oraz zgorzeli słonecznej.

Obiekty referencyjne

 

Lokalizacja

  Obiekty                                                                              
  Dolny Śląsk

autostrada A4, Legnica - kąty Wrocławskie

  Kielce

droga krajowa 7, Kielce - Jędrzejów

  Sulejów

droga krajowa74

  Radomsko

droga krajowa 42

  Włocławek

droga krajowa 62

  Stalowa Wola

droga krajowa 77

  Wrocław

obwodnica śródmiejska, ul. Klecińska

  Otmuchów

obwodnica

  Legnica

obwodnica

  Augustów

obwodnica

  Włocławek

obwodnica śródmiejska

  Wrocław

plac I – go Maja

  Wrocław

główna arteria miasta I etap, ul. Ślężna

  Wrocław

główna arteria miasta, ul. Armii Krajowej

  Wrocław

główna arteria miasta, ul. Sienkiewicza

  Wrocław

plac Grunwaldzki

  Wrocław

główna arteria miasta, ul. Wrocławska

  Wrocław    

droga dojazdowa, ul. Graniczna

  Warszawa

wiadukty, węzeł Marsa - Ostrobramska

 • Wyślij do
 • Drukuj
 • Ulubione
Lafarge & social media

Oferta Lafarge dla hydrotechniki

Racjonalne gospodarowanie zasobami naturalnymi

Produkcja i wydobycie przyjazne dla środowiska. Ochrona środowiska jest jedną z fundamentalnych wartości Lafarge, dlatego wydobycie i produkcja kruszyw w naszych zakładach odbywa się zgodnie z zasadami i normami ochrony przyrody. Prace rekultywacyjne prowadzone na terenie kopalni dowodzą, że wydobycie cennych dla gospodarki surowców nie musi pociągać za sobą degradacji środowiska naturalnego.

Więcej o liniach produktowych Lafarge:

LafargeHolcim. Cement, aggregates, Concrete.