Produkty
 • Wyślij do
 • Drukuj
 • Ulubione

Bazalt

Bazalt jest skałą litą, pochodzenia wulkanicznego, o strukturze bardzo drobnoziarnistej i barwie czarnej, szarej lub zielonej. Bazalty charakteryzują się wyjątkowo korzystnymi właściwościami fizycznymi, dużą odpornością na wietrzenie chemiczne i fizyczne oraz wytrzymałością na ściskanie i ścieralność. Dzięki tym właściwościom nie ulegają rozkładowi. Kruszywo bazaltowe Lafarge wydobywane jest ze złóż w Lubieniu i Sulikowie.

Bazalt jest stosowany jako materiał budowlany przede wszystkim do produkcji betonów mostowych i towarowych

 

Zalety stosowania bazaltu Lafarge:

 

 • w betonach mostowych: duża mrozoodporność, odporność na miażdżenie, niska nasiąkliwość oraz brak reaktywności
 • bazalty Lafarge charakteryzują się wysoką jakością oraz stabilnymi parametrami fizykochemicznymi
 • materiały przeznaczone do sprzedaży pozbawione są tzw. tufów oraz zgorzeli słonecznej

 

Zalety stosowania bazaltu

Oferta kruszyw bazaltowych Lafarge obejmuje:

 

 • kruszywo naturalne drobne (piaski łamane)
 • kruszywo naturalne grube (grysy)

 

w następujących frakcjach:

 

0/2 mm; 0/5,6 mm; 2/5,6 mm; 2/8 mm; 5,6/8 mm; 8/11,2 mm; 8/16 mm; 11,2/16 mm; 16/22,4 mm; 4/31,5 mm; 16/31,5 mm

Oferta Lafarge obejmuje ponadto grysy płukane o frakcji 2/5 mm o niskiej zawartości pyłów (poniżej 0,5%). W przypadku dużych zamówień możliwa jest produkcja kruszywa o uziarnieniu zgodnie z życzeniem Klienta.

 

Kruszywa bazaltowe Lafarge spełniają wymagania:

 

Dla kruszyw do betonów mostowych i towarowych zgodnie z:

 

 • Normą PN-EN 12620 „Kruszywa do Betonu”
 • Normą PN-S 10040 „Obiekty mostowe – konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone”

Doradztwo techniczne

Maciej Sypek

Krajowy Kierownik Służb Doradztwa Technicznego

tel. 519 537 171

maciej.sypek@lafargeholcim.com

 

 

Parametry bazaltu Lafarge

Odporność kruszywa na rozdrabnianie

LA15 (wg PN-EN1097-2)

Odporność na polerowanie kruszyw

PSV50 (wg PN-EN1097-8)

Mrozoodporność

F1 (wg PN-EN1367-1)

Mrozoodporność w 1% NaCl

FNaCl≤7 (wg PN-EN1367-6)

* Podane wartości są wartościami średnimi. Wartości te nie są gwarantowane przez producenta, nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego i nie mogą stanowić podstaw do jakichkolwiek roszczeń.

Dokumentacja techniczna

 • Wyślij do
 • Drukuj
 • Ulubione
Lafarge & social media

Oferta Lafarge dla hydrotechniki

Racjonalne gospodarowanie zasobami naturalnymi

Produkcja i wydobycie przyjazne dla środowiska. Ochrona środowiska jest jedną z fundamentalnych wartości Lafarge, dlatego wydobycie i produkcja kruszyw w naszych zakładach odbywa się zgodnie z zasadami i normami ochrony przyrody. Prace rekultywacyjne prowadzone na terenie kopalni dowodzą, że wydobycie cennych dla gospodarki surowców nie musi pociągać za sobą degradacji środowiska naturalnego.

Więcej o liniach produktowych Lafarge:

LafargeHolcim. Cement, aggregates, Concrete.