Cement
 • Wyślij do
 • Drukuj
 • Ulubione
Kalendarium

W ciągu kilkunastu lat nasza firma - najpierw jako Lafarge Cement, a obecnie jako LafargeHolcim - zainwestowała w Polsce ponad 1,5 mld złotych. Inwestycje prowadzone w ciągu ostatnich 2 lat w Małogoszczu i na Kujawach wyniosły ponad 300 mln złotych i służyły zwiększeniu mocy produkcyjnych.

Polskie cementownie LafargeHolcim w Małogoszczu i na Kujawach są obecnie jednymi z najnowocześniejszych na świecie, a ich łączna moc produkcyjna wynosi ok. 4,5 mln ton cementu rocznie.

 

Cementownia Małogoszcz

Historia Cementowni Małogoszcz:

 

1964  pierwsze rozpoznanie geologiczne złóż wapieni i margli jurajskich

 

1971  rozpoczęcie budowy cementowni

 

1974  rozruch zakładu i pierwsza produkcja klinkieru

 

1995  nabycie udziałów Cementowni "Małogoszcz" S.A. przez koncern Lafarge

 

1997  uzyskanie certyfikatu jakości ISO 9002 na produkcję i sprzedaż wyrobów

 

1999 połączenie zakładów produkcyjnych Grupy Lafarge i zmiana nazwy na Lafarge Cement Polska S.A.; uruchomienie stacji monitoringu powietrza oraz Laboratorium Badania Betonów

 

2002  kompleksowa modernizacja linii technologicznej pieca obrotowego nr 1

 

2003  uzyskanie certyfikatu zarządzania jakością ISO 9001:2000

 

2004  kompleksowa modernizacja linii technologicznej pieca obrotowego nr 2; likwidacja linii pieca nr 4

 

2005  zmiana nazwy na Lafarge Cement S.A.

 

2007  uruchomienie po modernizacji pieca nr 3

 

2009  dodanie do użytku piątego młyna cementu i silosu klinkieru o pojemności 120 tys. ton

Największy zakład produkcyjny w regionie

Cementownia Małogoszcz wyposażona jest w:

 • trzy linie technologiczne produkujące klinkier metodą suchą
 • pięć linii do produkcji cementu

Lider regionu

Cementownia Małogoszcz dziś

 

W cementowni znajduje się 14 silosów o pojemności 5 tys. ton każdy, a także silos o pojemności 800 ton do magazynowania popiołów lotnych.

 

Zakład wyposażony jest w nowoczesny system pakowania i paletyzacji, terminale samochodowe do załadunku cementu luzem, terminal wagonowo-samochodowy oraz najnowszej generacji system odpylania.

Nowe inwestycje w Małogoszczu

W Cementowni Małogoszcz zbudowany został nowy młyn cementu i silos klinkieru.

Budowa młyna cementu nr 5 to największy projekt w historii cementowni, który zakończył się w 2009 r. Ostatnie inwestycje pozwoliły na zwiększenie wydajności i usprawnienie produkcji oraz na wzbogacenie oferty o nowe gatunki cementu.

 

W 2009 r. wybudowany został również terminal załadunku cementu luzem, co w efekcie znacznie skróciło czas oczekiwania klientów na załadunek. Inwestycje służą także ochronie środowiska oraz poprawie bezpieczeństwa.

 

W 2010 r. powstała również  instalacja do suszenia popiołów mokrych, która uzyskała dofinansowanie z Unii Europejskiej. Projekt ten umożliwia przemysłowe wykorzystanie popiołów, co znacznie przyczyni się do chrony srodowiska.

Cementownia Kujawy

Historia Cementowni Kujawy:

 

1860  przy wierceniu studni w Bielawach natrafiono na warstwę kamienia wapiennego; dało to początek przyszłej kopalni, a następnie zakładom wapienniczym

 

1875  Wapiennicze Zakłady Gogolińsko - Górażdżańskie kupują zakłady wapiennicze w Piechcinie

 

1888  po budowie linii kolejowej Inowrocław – Rogoźno Piechcin staje się zakładem przemysłowym

 

1889  wydobywano 20 tys. ton kamienia, głównie na sprzedaż

 

1886 i 1889  budowa nowych pieców (nr 2 i 3)

 

1900  początki eksploatacji nowego łomu w rejonie Piechcina i zasypanie starego kamieniołomu w Bielawach

 

1909  zastosowanie w kamieniołomach wyciągów elektrycznych i zastąpienie koni elektrowozami; zastosowanie młotów pneumatycznych i sprężarek powietrznych

 

1911  szybko wzrasta wydobycie - rocznie wynosi ono 160 tys. ton; wzrost produkcji wapna palonego

 

1914  ważny rok dla rozwoju Piechcina – mały zakład staje się największym zespołem wapienniczym w Polsce – wybudowano piece i trakcję wąskotorową, własną elektrownię oraz otwarto kamieniołom

 

1922  powstanie polskiej spółki akcyjnej Fabryka Wapna i Cementu Piechcin (podczas I wojny światowej aż do 1922 roku zakłady należą do właścicieli niemieckich)

 

1936  w produkcji wapna budowlanego osiągnięto rekordową ilość ok. 70 tys. ton przewyższając dotychczasowy rekord z 1911 roku wynoszący 66 tys. ton

 

1939  rozwiązanie spółki Fabryka Wapna i Cementu Piechcin z powodu wybuchu wojny i rozpoczęcie produkcji pod kontrolą niemiecką

 

1945  przejęcie zakładów przez władze polskie

 

1948  uruchomienie młyna do produkcji wapna gaszonego; wydobycie kamienia wapiennego przekroczyło 100 tys. ton

 

1951  połączenie Zakładów Przemysłu Wapienniczego Piechcina i Wapienna

 

1959  oddano do eksploatacji zmechanizowany kamieniołom w Wapiennie; Lata 60. - rozkwit zakładu, wzrost produkcji i wydobycia

 

1961  oddano do eksploatacji zakład przeróbczy w Bielawach; w 1969 roku nastąpiło połączenie Kujawskich Zakładów Przemysłu Wapienniczego i Cementowni Kujawy w budowie i utworzono Kombinat Cementowo-Wapienniczy Kujawy w Bielawach

 

1972  uruchomiono pierwszy piec w cementowni; od tego czasu zakład produkował jeden z najbardziej deficytowych towarów w PRL-u – cement portlandzki

 

1977-1982  dalsza rozbudowa kopalni odkrywkowej w Wapiennie w celu pokrycia potrzeb wytwórni sody ciężkiej Mątwy II

 

1995  Grupa Lafarge kupuje pakiet większościowy akcji Kombinatu Cementowo-Wapienniczego w Piechcinie i Zakładu Górniczego w Wapiennie; od tego czasu następuje całkowita modernizacja zakładów

 

2002  zmiana globalnej strategii Grupy Lafarge, likwidacja Dywizji Wapienniczej i odsprzedaż zakładu wapienniczego przez Lafarge

 

2007-2009  etap inwestycji związany ze zwiększeniem mocy produkcyjnych w obu cementowniach Lafarge; zainwestowano 84 mln euro.

Wapienno

Wapienno

Kopalnia Kujawy dzisiaj

Zakład Górniczy Kujawy składa się z 2 wyrobisk: Wapienno i Bielawy. Jest największą kopalnią kamienia wapiennego w Polsce i jedną z największych w Europie.

 

Zasoby złożowe w tym rejonie szacuje się na 1 223 mln ton.

Powierzchnia terenu objęta odkrywkami wynosi 238 hektarów,

obecna głębokość wyrobisk to 95 metrów, docelowa wynosi 120 m.

Wydobycie przekracza 5,5 mln ton rocznie.

Kopalnia wykorzystuje najnowocześniejsze technologie i sprzęt.

 

Obecne wydobycie skoncentrowane jest w wyrobisku Wapienno.

Złoża kujawskie są bogate i wydobycie długofalowe w obu wyrobiskach

– Wapienno i Bielawy - planuje się nawet na 150 lat.

Jeden z najnowocześniejszych zakładów na świecie

Cementownia Kujawy zlokalizowana jest w miejscowości Bielawy, około 40 km od Bydgoszczy.

Zakład posiada jedną z najnowocześniejszych linii produkcyjnych do wypału klinkieru w Europie. Nominalna wydajność cementowni to 2 mln ton cementu rocznie.

 

Cement składowany jest w 10 silosach o łącznej pojemności 45 tys. ton. Załadunek cementu luzem odbywa się w czterech punktach załadowczych. Zakład wyposażony jest w 3 terminale samochodowe i 1 terminal wagonowy.

W zakładzie funkcjonują również dwie w pełni zautomatyzowane linie do pakowania cementu w worki z możliwością paletyzowania i foliowania.

Nowe silosy na Kujawach

W cementowni Kujawy w 2009 r. zakończyły się 2 duże inwestycje - budowa silosów klinkieru i popiołów lotnych. Dzięki nim zakład może prowadzić bardziej równomierną produkcję i obniżyć jej koszt.

 

Silos klinkieru - główne elementy inwestycji:

 • zbiornik klinkieru o pojemności 120 tys. ton,
 • układ transportujący z silosu do młyna,
 • system transportujący materiał z chłodnika do silosu.

Silos klinkieru pozwala na magazynowanie większej ilości klinkieru w sezonie zimowym, dzieki czemu możliwa jest równomierna produkcja w ciągu roku. Inwestycja pozwola również systematycznie konserwować i remontować ciągi transportu klinkieru.

Rozruch technologiczny silosu odbył się w pierwszym tygodniu grudnia 2009 r.

 

Silos popiołów lotnych - gigant na 40 tys. ton

Inwestycja pozwala na magazynowanie większej ilości popiołów lotnych w Cementowni Kujawy - ok. 57 tys. m3 więcej. Budowę silosu zaczęto w sierpniu 2008 r., natomiast rozruch technologiczny nastąpił w marcu 2009 r.

Partner regionu - Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna

Lafarge jest wieloletnim i odpowiedzialnym partnerem w regionach, w których działa. Zamierza nadal rozwijać i modernizować Cementownię Kujawy, znajdującą się na terenie Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Barcinie.

 

Celem nowych inwestycji Lafarge na terenie tej strefy jest zwiększenie mocy produkcyjnych zakładu bez dodatkowych emisji, a jednocześnie redukcja zużycia energii oraz zwiększenie wykorzystania dodatków do cementu.

 

Obecnie budowany jest młyn pionowy, którego otwarcie przewiduje się na pierwszą połowę 2011 roku.

 • Wyślij do
 • Drukuj
 • Ulubione

Solidny dom z LafargeHolcim

Budujesz dom? Szukasz ciekawych rozwiązań i inspiracji?
Zapraszamy na nową stronę solidnydom.lafarge.pl gdzie znajdziesz
wiele ciekawych porad oraz wybierzesz rozwiązania najlepsze dla Twojego domu.

LafargeHolcim. Cement, aggregates, Concrete.