• Wyślij do
 • Drukuj
 • Ulubione
Grupa LafargeHolcim

Firma LafargeHolcim – w skrócie

Jako nowy lider na rynku materiałów budowlanych, firma LafargeHolcim posiada wszelkie kompetencje i zasoby, by sprostać wyzwaniom nowego świata. Stosujemy najbardziej innowacyjne rozwiązaniom z zakresu cementu, betonu i kruszyw, które zostały stworzone by w pełni dopasować się do potrzeb naszych Klientów. Bezwzględnie przestrzegamy zasad ochrony zdrowia, bezpieczeństwa i zrównoważonego rozwoju, dzięki czemu jesteśmy w stanie opracować i wdrożyć najbardziej efektywny model biznesowy i operacyjny oraz doskonałe zespoły.

 

 

Kluczowe fakty i dane dotyczące firmy LafargeHolcim


 • Obecność w 90 krajach świata
 • 115 tysięcy osób.

 • 32,6 mld sprzedaży netto.

 • 386,5 mln ton mocy zainstalowanej na całym świecie.

 • Ponad 2500 placówek (w tym ponad 1600 zakładów wytwarzających beton towarowy, ponad 600 zakładów produkcji kruszyw, ponad 180 zakładów cementowych i 70 przeładowni kruszyw).

 • Oferowane usługi i rozwiązania: cement, beton i kruszywa dla budownictwa, infrastruktury, sieci dystrybucyjnej, branży naftowej i gazowniczej, taniego mieszkalnictwa i systemów budowlanych.

 • Dyrektor zarządzający: Eric Olsen.

 • Rok powstania: 2015, w wyniku fuzji spółek Lafarge i Holcim.

1. Wszędzie działamy lokalnie


 • Zrównoważone działania prowadzone w 90 krajach.

 • Pozycja lidera w każdym regionie świata, szczególnie na rynkach rozwijających się. 

Działamy lokalnie

2. Wprowadzamy innowacje dla naszych Klientów

Innowacje dla naszych klientów

 • Wyprzedzamy i zaspokajamy stale zmieniające się potrzeby naszych Klientów dzięki wydajnym i niezawodnym rozwiązaniom. Potrafimy spełniać stawiane nam wymagania i przewidujemy te, które dopiero się pojawią. Jesteśmy stale gotowi do wprowadzania innowacji, dostosowywania dotychczasowych doświadczeń i szukania możliwości rozwoju.

 • Tworzymy rozwiązania skrojone na miarę poszczególnych sektorów, wynikające z zapotrzebowania indywidualnych, profesjonalnych i przemysłowych użytkowników końcowych na zrównoważone i zaawansowane technicznie produkty, usługi oraz specyficzne oferty.

 • Posiadamy największe na świecie centrum badań i rozwoju w branży z sieciami laboratoriów badawczych w kluczowych regionach.   

3. Wprowadzamy nowe standardy dotyczące bezpieczeństwa, ochrony zdrowia oraz zrównoważonego rozwoju


 • Innowacyjne formuły zrównoważonej produkcji cementu, betonu i kruszyw wspierają naszych Klientów w zakresie poprawy efektywności energetycznej ich budynków oraz usprawniają recykling materiałów.

 • Rozwiązania dla długofalowego obniżenia emisji dwutlenku węgla w procesie produkcyjnym w przeliczeniu na tonę cementu (innowacyjne techniki produkcyjne, alternatywne źródła energii, programy gospodarowania odpadami, ochrona zasobów wodnych, itp.).

 • Zasada „ludzie przede wszystkim". Naszym priorytetem jest ochrona zdrowia i poprawa bezpieczeństwa oraz zmniejszenie liczby wypadków wśród naszych pracowników, wykonawców
  i wszystkich zaangażowanych osób.

Standardy zdrowia, bezpieczeństwa i zrównoważonego rozwoju

4. Doświadczenie zgromadzone na globalnych rynkach wykorzystujemy na gruncie lokalnym

Unikalny model biznesowy
 • Nowe, mniej kapitałochłonne podejście do inwestycji. Mamy tak duży zasięg, że nie potrzebujemy dużych przejęć. Możemy sobie pozwolić na selektywne inwestowanie w najbardziej obiecujące rynki.

 • Będziemy rozpowszechniać najlepsze praktyki (spójność, jakość i innowacyjność naszych rozwiązań w zakresie cementu, betonu i kruszyw) w dużej liczbie krajów.

 • Znacząco ograniczamy wydatki dzięki procesom zakupowym i zaopatrzeniu (opakowania, części zamienne, środki chemiczne, ubezpieczenia, itp.) i polityce maksymalnego wykorzystania odpadów i paliw odnawialnych.

5. Pozwalamy ludziom rozwijać ich talenty


 • 115 tysięcy pracowników, przed którymi stoją ogromne możliwości rozwoju w naszej branży.

 • Najlepsi profesjonaliści w całym sektorze i w każdym obszarze: operacyjnym, kierowniczym, funkcji pomocniczych, itd.

 • Bezpieczne, zdrowe i przyjazne warunki pracy, otwartość na różnorodne poglądy, wartości i doświadczeń. Naszej pracy towarzyszą wartości takie jak: uczciwość, perfekcjonizm, zaufanie i dbałość o znajdywanie innowacyjnych rozwiązań.    

Ludzie
 • Wyślij do
 • Drukuj
 • Ulubione
LafargeHolcim. Cement, aggregates, Concrete.