LafargeHolcim w Polsce
  • Wyślij do
  • Drukuj
  • Ulubione
Zarząd

Członkowie Zarządu Krajowego LafargeHolcim w Polsce:

Federico Tonetti

Prezes Zarządu Lafarge w Polsce

Gilbert Roth

Dyrektor Operacyjny ds. Przemysłowych Cementu i Kruszyw LafargeHolcim w Polsce

Marta Florczak

Dyrektor Generalny Kanałów B2B i B2C LafargeHolcim w Polsce

Krzysztof Suchorz

Dyrektor Generalny Segmentu Budownictwo LafargeHolcim w Polsce

Dawid Robak

Dyrektor Finansowy LafargeHolcim w Polsce

Renata Filipek - Baryłowska

Dyrektor ds. Organizacji i Zasobów Ludzkich LafargeHolcim w Polsce

Członkowie Zespołu Zarządzającego (który obejmuje członków Zarządu Krajowego):

Jarosław Wilk

Dyrektor ds. Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia LafargeHolcim w Polsce

Monika Balińska

Dyrektor Marketingu LafargeHolcim w Polsce

Iwona Burzyńska

Dyrektor Komunikacji i Relacji Zewnętrznych LafargeHolcim w Polsce

Leszek Szelerski

Dyrektor Łańcucha Dostaw LafargeHolcim w Polsce

  • Wyślij do
  • Drukuj
  • Ulubione
LafargeHolcim. Cement, aggregates, Concrete.