Lafarge w Polsce
  • Wyślij do
  • Drukuj
  • Ulubione
Cement

Lafarge Cement jest czołowym producentem cementu na polskim rynku. Firma prowadzi produkcję
w dwóch zakładach, które należą do grona największych pracodawców w swoich regionach. Cementownia Kujawy posiada jedną z najnowocześniejszych linii produkcyjnych do wypału klinkieru
w Europie. Moc produkcyjna obu zakładów przekracza 4 mln ton cementu rocznie.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom klientów, Lafarge Cement oferuje produkty o stabilnych parametrach do zastosowania w wielu dziedzinach budownictwa. W celu zapewnienia ich najwyższej jakości firma wdrożyła i stosuje system zarządzania ISO 9001:2000. Obie cementownie posiadają certyfikat ISO 14001:2004, co jest potwierdzeniem prowadzenia działalności zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa dotyczącymi ochrony środowiska.


Lafarge stale dopasowuje ofertę do potrzeb odbiorców i oprócz cementów ogólnego zastosowania opracowuje receptury produktów do specjalistycznych aplikacji. 


W obu zakładach całość procesów produkcyjnych realizowana jest z poszanowaniem środowiska naturalnego. Zastosowane systemy odpylania najnowszej generacji sprawiają, że zakłady cementowe Lafarge w Polsce są przyjazne dla środowiska i spełniają pod tym względem wszelkie europejskie normy. Dzięki nowoczesnym instalacjom szczycą się też najniższą emisją pyłów w kraju. Cementownie zostały przystosowane do bezpiecznego wykorzystywania paliw i surowców alternatywnych, dzięki czemu Lafarge przyczynia się do zachowania nieodnawialnych źródeł energii. Za działalność proekologiczną firma otrzymuje liczne nagrody i jest doceniana przez lokalne społeczności jako partner zrównoważonego rozwoju.

 

Obecnie w cementowniach Lafarge w Polsce stopień zastąpienia węgla paliwami alternatywnymi wynosi ponad 60%. Do końca 2016 r. planujemy uzyskać 75%.

 

Pod względem ilości zastępowanych paliw konwencjonalnych w procesie wypału klinkieru cementownia Kujawy zajmuje obecnie 4 miejsce w Grupie Lafarge wśród zakładów europejskich i 5 miejsce na świecie, ustępując tylko zakładom z USA, Austrii, Niemiec i Czech.

Lafarge Cement w liczbach

  • 2 zakłady
  • Moc produkcyjna ponad 4 mln ton cementu rocznie
  • Przychody za 2013 rok – 1,031 mln zł
  • Liczba pracowników – 651

Cementownia Małogoszcz

To jeden z największych zakładów produkcyjnych w regionie. Wyposażony jest w trzy linie technologiczne produkujące klinkier metodą suchą oraz pięć linii do produkcji cementu.

Cementownia wykorzystuje własne zasoby surowcowe kamienia wapiennego oraz margli pochodzenia jurajskiego z kopalni odkrywkowej zlokalizowanej obok zakładu.

 


W cementowni znajduje się 14 silosów o pojemności 5 tys. ton każdy, a także silos o pojemności 800 ton do magazynowania popiołów lotnych. Zakład wyposażony jest w nowoczesny system pakowania i paletyzacji, terminale samochodowe do załadunku cementu luzem, terminal wagonowo-samochodowy oraz najnowszej generacji system odpylania.

 

Asortyment cementów produkowanych przez Cementownię Małogoszcz obejmuje szeroką gamę cementów portlandzkich z dodatkami mineralnymi oraz cement hutniczy. Zakład wdrożył i stosuje system zarządzania jakością ISO 9001:2000.

 

Cementownia Kujawy

Cementownia zlokalizowana jest w miejscowości Bielawy, około 60 km od Torunia i 40 km od Bydgoszczy. Zakład posiada jedną z najnowocześniejszych linii produkcyjnych do wypału klinkieru w Europie, której budowa zakończyła się w lutym 2003 r. Nominalna wydajność cementowni to 2 mln ton cementu rocznie.

 

Zakład Górniczy Kujawy należy do największych kopalń kamienia wapiennego w Europie. Wydobywany w kopalniach Wapienno i Bielawy kamień wapienny dostarczany jest m. in. jako surowiec do cementowni.

Cement składowany jest w 10 silosach o łącznej pojemności 45 tys. ton. Załadunek cementu luzem odbywa się w czterech punktach załadowczych. Zakład wyposażony jet w 3 terminle samochodowe i 1 terminal wagonowy. W zakładzie funkcjonują również dwie w pełni zatomatyzowane linie do pakowania cementu w worki z możliwością paletyzowania i foliowania.

 

Asortyment produktów Cementowni Kujawy obejmuje szeroką gamę cementów portlandzkich oraz cementów portlandzkich z dodatkami mineralnymi. Zakład wdrożył i stosuje system zarządzania jakością ISO 9001:2000. 

Cementownia
  • Wyślij do
  • Drukuj
  • Ulubione
Lafarge & social media

Solidny dom z Lafarge

Budujesz dom? Szukasz ciekawych rozwiązań i inspiracji?
Zapraszamy na nową stronę solidnydom.lafarge.pl gdzie znajdziesz
wiele ciekawych porad oraz wybierzesz rozwiązania najlepsze dla Twojego domu.

Lafarge w liczbach - Dane za rok 2012.

Budujemy lepsze miasta.
Lafarge jest światowym liderem na rynku materiałów budowlanych, działającym w branży cementu, kruszyw i betonu. Firma włącza się w budowę miast na całym świecie. Innowacyjne rozwiązania budowlane Lafarge umożliwiają rozwój budownictwa mieszkaniowego oraz powstawanie trwalszych i piękniejszych miast o zwartej zabudowie i z lepsza komunikacja. Grupa Lafarge działa w 64 krajach zatrudniając 65 tysięcy pracowników.

Budowanie lepszego świata dla lokalnych społeczności

Nie można być liderem, jeśli nie działa się zgodnie z zasadami odpowiedzialności społecznej.
Lafarge jest częścią regionów,
w których prowadzi działalność.
Dlatego aktywnie uczestniczy w wielu lokalnych inicjatywach, które służą rozwojowi gmin, miast, instytucji
i dzięki swojemu zaangażowaniu jest postrzegany jako dobry partner lokalnych społeczności.

Więcej o liniach produktowych Lafarge: