• Wyślij do
  • Drukuj
  • Ulubione
Cement

Działalność cementowa w LafargeHolcim jest kluczowym elementem firmy. Jesteśmy liderem czołowym producentem cementu na polskim rynku. Firma prowadzi działalność w dwóch zakładach: Małogoszcz i Kujawy, które należą do grona największych pracodawców w swoich regionach. Cementownia Kujawy posiada jedną z najnowocześniejszych linii produkcyjnych do wypału klinkieru w Europie. Moc produkcyjna obu cementowni wynosi ponad 4,5 mln ton cementu rocznie. 

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom klientów, LafargeHolcim oferuje związania i produkty o stabilnych parametrach do zastosowania w wielu dziedzinach budownictwa. W celu zapewnienia ich najwyższej jakości firma wdrożyła i stosuje system zarządzania ISO 9001:2000. Obie cementownie posiadają certyfikat ISO 14001:2004, co jest potwierdzeniem prowadzenia działalności zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa dotyczącymi ochrony środowiska.

LafargeHolcim stale dopasowuje ofertę do potrzeb odbiorców i oprócz cementów ogólnego zastosowania opracowuje receptury produktów do specjalistycznych aplikacji. 

 

W obu zakładach całość procesów produkcyjnych realizowana jest z poszanowaniem środowiska naturalnego. Zastosowane systemy odpylania najnowszej generacji sprawiają, że zakłady cementowe LafargeHolcim w Polsce są przyjazne dla środowiska i spełniają pod tym względem wszelkie europejskie normy.

Dzięki nowoczesnym instalacjom szczycą się też najniższą emisją pyłów w kraju. Cementownie zostały przystosowane do bezpiecznego wykorzystywania paliw i surowców alternatywnych, dzięki czemu LafargeHolcim przyczynia się do zachowania nieodnawialnych źródeł energii. Za działalność proekologiczną firma otrzymuje liczne nagrody i jest doceniana przez lokalne społeczności jako partner zrównoważonego rozwoju.

 

Obecnie w cementowniach LafargeHolcim w Polsce stopień zastąpienia węgla paliwami alternatywnymi wynosi ponad 60%. Do końca 2016 r. planujemy uzyskać 75%.

Lafarge Cement w liczbach

  • 2 zakłady produkcyjne
  • Moc produkcyjna ponad 4,5 mln ton cementu rocznie

Cementownia Małogoszcz

To jeden z największych zakładów produkcyjnych w regionie. Wyposażony jest w trzy linie technologiczne produkujące klinkier metodą suchą oraz pięć linii do produkcji cementu.

Cementownia wykorzystuje własne zasoby surowcowe kamienia wapiennego oraz margli pochodzenia jurajskiego z kopalni odkrywkowej zlokalizowanej obok zakładu.

 


W cementowni znajduje się 14 silosów o pojemności 5 tys. ton każdy, a także silos o pojemności 800 ton do magazynowania popiołów lotnych. Zakład wyposażony jest w nowoczesny system pakowania i paletyzacji, terminale samochodowe do załadunku cementu luzem, terminal wagonowo-samochodowy oraz najnowszej generacji system odpylania.

 

Asortyment cementów produkowanych przez Cementownię Małogoszcz obejmuje szeroką gamę cementów portlandzkich z dodatkami mineralnymi oraz cement hutniczy. Zakład wdrożył i stosuje system zarządzania jakością ISO 9001:2000.

 

Cementownia Kujawy

Cementownia zlokalizowana jest w miejscowości Bielawy, około 60 km od Torunia i 40 km od Bydgoszczy. Zakład posiada jedną z najnowocześniejszych linii produkcyjnych do wypału klinkieru w Europie, której budowa zakończyła się w lutym 2003 r. Nominalna wydajność cementowni to 2 mln ton cementu rocznie.

 

Zakład Górniczy Kujawy należy do największych kopalń kamienia wapiennego w Europie. Wydobywany w kopalniach Wapienno i Bielawy kamień wapienny dostarczany jest m. in. jako surowiec do cementowni.

Cement składowany jest w 10 silosach o łącznej pojemności 45 tys. ton. Załadunek cementu luzem odbywa się w czterech punktach załadowczych. Zakład wyposażony jet w 3 terminle samochodowe i 1 terminal wagonowy. W zakładzie funkcjonują również dwie w pełni zatomatyzowane linie do pakowania cementu w worki z możliwością paletyzowania i foliowania.

 

Asortyment produktów Cementowni Kujawy obejmuje szeroką gamę cementów portlandzkich oraz cementów portlandzkich z dodatkami mineralnymi. Zakład wdrożył i stosuje system zarządzania jakością ISO 9001:2000. 

Cementownia
  • Wyślij do
  • Drukuj
  • Ulubione

Solidny dom z LafargeHolcim

Budujesz dom? Szukasz ciekawych rozwiązań i inspiracji?
Zapraszamy na nową stronę solidnydom.lafarge.pl gdzie znajdziesz
wiele ciekawych porad oraz wybierzesz rozwiązania najlepsze dla Twojego domu.

Budowanie lepszego świata dla lokalnych społeczności

Nie można być liderem, jeśli nie działa się zgodnie z zasadami odpowiedzialności społecznej.
LafargeHolcim jest częścią regionów,
w których prowadzi działalność.
Dlatego aktywnie uczestniczy w wielu lokalnych inicjatywach, które służą rozwojowi gmin, miast, instytucji
i dzięki swojemu zaangażowaniu jest postrzegany jako dobry partner lokalnych społeczności.

LafargeHolcim. Cement, aggregates, Concrete.